Joan Crespi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Joan Crespi (f. 1982) er overlege i nevrologi ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital, og ph.d.-stipendiat ved Institutt for nevromedisin, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Joan Crespi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media