Upresist av Dietrichs og kolleger om ECT

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har med interesse fulgt diskusjonen mellom Bergsholm og Dietrichs med kolleger vedrørende nytten av elektrokonvulsiv terapi (ECT) ved Parkinson sykdom (1–3). Undertegnede var fagrepresentanter i arbeidsgruppen som utviklet Helsedirektoratets retningslinje for ECT (4). Dietrichs og kolleger skriver at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å anbefale ECT som et generelt tilbud til parkinsonpasienter som trenger avansert behandling og skriver videre "...derfor er heller ikke Parkinsons sykdom nevnt i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer om bruk av ECT".

  Man kan, med denne formuleringen, få inntrykk av at anbefalinger vedrørende ECT og Parkinsons sykdom ble valgt bort på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag. Det medfører imidlertid ikke riktighet; Parkinsons sykdom ble ikke drøftet i arbeidet med retningslinjen. Ved en eventuell revisjon, kan ECTs rolle ved Parkinsons sykdom selvfølgelig være et aktuelt område å undersøke nærmere.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media