Eivind Aakhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Aakhus

Eivind Aakhus, Elena H. Finbråten, Trine Finnes, Tine Smedsund Dons, Tom Borza
07.10.2020
We present a case history of a patient with severe dementia and COVID-19 who had a prolonged and fluctuating course of illness. The PCR tests for SARS-CoV-2 alternated between positive and negative...
Eivind Aakhus, Elena H. Finbråten, Trine Finnes, Tine Smedsund Dons, Tom Borza
23.09.2020
Vi presenterer en sykehistorie der en pasient med alvorlig demens og covid-19 hadde et langvarig og fluktuerende sykdomsforløp. PCR-tester for SARS-CoV-2 var vekslende positive og negative, noe som...
Eivind Aakhus
26.08.2004
I mars 2004 kom medisinalfirmaene Janssen-Cilag og Lilly med informasjon om nye forskrivningsregler for henholdsvis risperidon (Risperdal) og olanzapin (Zyprexa). Disse forskrivningsreglene innebærer...