Flere selvmord under hetebølger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høy og ustabil utendørstemperatur forverrer psykiske lidelser og fører til flere selvmord, ifølge en ny oversiktsartikkel.

  Illustrasjonsfoto: helivideo/iStock. Tilpasset av Tidsskriftet
  Illustrasjonsfoto: helivideo/iStock. Tilpasset av Tidsskriftet

  Menneskeskapte klimaendringer skaper flere og kraftigere hetebølger. Er det en sammenheng mellom utendørstemperatur og psykisk helse? Dette spørsmålet er forsøkt besvart i en oversiktsartikkel basert på 114 kvalitative og kvantitative studier (1).

  Temperatursvingninger og hetebølger økte risikoen for selvmord og selvmordsatferd og for akutthenvendelser for psykisk sykdom. Én grads økning i gjennomsnittlig daglig temperatur var assosiert med 1,7 % flere selvmord, og under hetebølger økte antall sykehusinnleggelser for psykiske lidelser med nesten 10 %. Komfortabelt vær var assosiert med psykisk velvære. Selv om datamaterialet på flere områder var svakt, viser analysen at det trengs mer forskning på temperatursvingningers innvirkning på psykisk helse.

  – Det har lenge vært mistanke om at hetebølger kan ha negativ innvirkning på psykisk helse, særlig på suicidalitet, sier Knut Mork Skagen, som er barne- og ungdomspsykiater og styreleder i Legenes klimaaksjon.

  – Kunnskap om en slik sammenheng kan være viktig for planlegging av forebyggende tiltak og akuttberedskap, sier han.

  – Forskerne bak denne studien har gjort en formidabel innsats for å trekke slutninger fra et uoversiktlig forskningsfelt, som i stor grad er preget av uklare begreper og ulike studiedesign. Andre studier tyder på at varmere vær også kan gi mer impulsiv og voldelig atferd, men i denne studien var atferdstilstander ikke tatt med, påpeker Skagen.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media