Anne Høye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : anne.hoye@unn.no

Anne Høye er spesialist i psykiatri, overlege ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge og professorstipendiat ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Høye
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media