Anne Høye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Høye

Ole Grønli, Anne Høye
04.11.2019
Depression in older adults needs adequate follow-up to prevent relapse. According to estimates from Statistics Norway (SSB), the number of older adults will increase by 36 % until 2030 ( 1 ). If we...
Ole Grønli, Anne Høye
04.11.2019
Depresjon hos eldre må følges godt opp for å hindre tilbakefall. Antallet eldre vil ifølge anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) øke med 36 % frem til 2030 ( 1 ). Hvis vi antar at forekomsten av...
Tordis Sørensen Høifødt, Elisabeth Lund-Stenvold, Anne Høye
11.12.2018
Patients with serious mental disorders have poorer dental health than the population in general. Some simple measures can help strengthen the provision of dental health services to this group...
Tordis Sørensen Høifødt, Elisabeth Lund-Stenvold, Anne Høye
27.11.2018
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes. Illustrasjon: Miss Boo/Bente Jørgensen Den...
Anne Høye, Siren Hoven
03.09.2018
Språket former hvordan vi tenker – og handler. Har kravene til journalspråket fjernet oss fra pasientene? Godt fagspråk og presise begreper er viktig og nødvendig for å kunne belyse og ivareta etiske...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Anne Høye
25.06.2013
How should psychiatric illness be categorised? The new edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) has already attracted strong criticism prior to its publication. An...
Anne Høye
26.11.2013
Paris, Joel The intelligent clinician’s guide to the DSM-5 232 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 19 ISBN 978-0-19-973817-5 Utgivelsen av den amerikanske diagnosemanualen DSM-V i...
Anne Høye
25.06.2013
Hvordan skal psykiatrisk sykdom kategoriseres? Den nye utgaven av Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-5) har høstet sterk kritikk allerede før utgivelsen. En alternativ...