Ole Solheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Solheim

Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
A butterfly glioma is a glioma that involves both cerebral hemispheres by growing through the corpus callosum, the white matter tract that crosses the midline of the cerebrum. The result when the...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
A butterfly glioma is a glioma that involves both cerebral hemispheres by growing through the corpus callosum, the white matter tract that crosses the midline of the cerebrum. The result when the...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
Et sommerfugl-gliom er et gliom som involverer begge hjernehalvdelene ved at det vokser gjennom corpus callosum, nervebanene som krysser midtlinjen i storhjernen. Når svulsten vokser symmetrisk i de...