Mer kreftdød blant dem med lav utdanning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sannsynligheten for å dø av kreft er størst hos dem med lav utdanning.

  Illustrasjonfoto: Neydtstock/iStock
  Illustrasjonfoto: Neydtstock/iStock

  Kreft er den vanligste årsaken til død i Norge. I en ny studie analyserte man kreftdødelighet i 18 europeiske land i perioden 1990–2015, der dødeligheten ble koplet til utdanningsnivå og kjønn (1).

  I alle landene var lavt utdanningsnivå assosiert med høyere dødelighet for nesten alle kreftformer. Ulikheten var størst i Øst-Europa og minst i Sør-Europa, og størst for lungekreft. I de nordiske landene var det minst 1,4 ganger høyere risiko for å dø av kreft blant dem med lavt utdanningsnivå enn blant dem med høyt utdanningsnivå. Norge var det europeiske landet med tredje størst ulikhet i kreftdødelighet mellom høyt og lavt utdannede kvinner. Blant norske menn var denne ulikheten mindre enn for kvinnene, men likevel nesten dobbelt så stor sammenliknet med Sverige.

  – Denne studien viser at vi har en jobb å gjøre for å redusere sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i Norge, særlig blant kvinner, sier Cassia Trewin-Nybråten. Hun er epidemiolog ved Kreftregisteret og har forsket på sosial ulikhet ved brystkreft.

  – Norske kvinner med lavt utdanningsnivå har overraskende høy kreftdødelighet, særlig hva gjelder lungekreft og tykktarmskreft. Kanskje er det slik at kvinner med høy utdanning i større grad oppsøker leger og får fjernet tarmpolypper tidlig. Mer røyking, overvekt og fysisk inaktivitet blant kvinner med lav utdanning kan også være en faktor.

  Den store ulikheten i lungekreftdødelighet mellom høyt og lavt utdannede kvinner kan delvis forklares av ulike røykevaner, sier Trewin-Nybråten.

  – Selv om andelen røykere har gått kraftig ned i den norske befolkningen, røyker fortsatt én av fem kvinner som kun har grunnskoleutdanning, mot 3 % blant kvinner med universitetsutdanning.

  – En svakhet ved studien er at den ikke viser om ulikhetene i kreftdødelighet oppstår på grunn av ulikheter i antall nye diagnostiserte krefttilfeller eller på grunn av sosiale ulikheter i behandling og oppfølging, sier Trewin-Nybråten.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media