Apekopper forblir apekopper på norsk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon har endret navnet på monkeypox til mpox. På norsk forblir navnet apekopper.

  Apekoppevirus. Digital illustrasjon: Science Photo Library / NTB
  Apekoppevirus. Digital illustrasjon: Science Photo Library / NTB

  I mai 2022 startet et utbrudd av apekopper som Verdens helseorganisasjon i juli erklærte som en global helsekrise (1). I november 2022 endret Verdens helseorganisasjon navn på sykdommen, fra monkeypox til mpox. Begrunnelsen var blant annet basert på rapporter om at monkeypox hadde bidratt til rasistisk og stigmatiserende ordbruk (2). Hva burde vi gjøre på norsk?

  M-kopper?

  M-kopper?

  Navnet apekopper ble etablert i 1970 (2) da den første apekoppepasienten ble beskrevet (3). Navnet ville nok blitt et annet i dag. I 2015 lagde Verdens helseorganisasjon navneregler som skal sikre at nye sykdommer får navn som ikke er fornærmende for kulturelle, sosiale, nasjonale, regionale, profesjonelle eller etniske grupper (2).

  Det norske navnet apekopper er direkte oversatt fra det engelske monkeypox. Folkehelseinstituttet ønsket i utgangspunktet å legge seg så tett opptil det nye internasjonale navnet som mulig for å unngå forvirring. I tillegg var det vanskelig å skulle finne et norsk navn på sykdommen som kjennetegner denne spesielt, ettersom symptomene kan ligne symptomene ved mange av de andre ortopoxvirusinfeksjonene. Instituttet foreslo derfor m-kopper som ny norsk term.

  Med Verdens helseorganisasjons navnebytte på apekopper harmoniserer ikke lenger de engelske navnene på viruset og sykdommen

  Språkrådet mente imidlertid at denne termen ikke er heldig, fordi den må skrives med bindestrek, og fordi den kan tolkes som at m viser til monkey. Et annet problem kan være at navnet gir inntrykk av at m-kopper faller inn i en alfabetisk rekke av koppesykdommer (a-kopper, b-kopper osv.), noe som jo ikke er tilfelle.

  Forskjell på virus og sykdom

  Forskjell på virus og sykdom

  Apekopper er forårsaket av et ortopoxvirus som kalles apekoppevirus (engelsk: monkeypox virus). Det finnes mange andre ortopoxvirus som har harmoniserende navn på viruset og sykdommen, for eksempel kukopper (kukoppevirus) og kamelkopper (kamelkoppevirus) (4). Det er verdt å merke seg at International Committee on Taxonomy of Viruses ønsker å beholde termen på viruset (5). Denne komiteen har ansvar for navngiving av virus og gjennomfører nå en prosess for revurdering av navnene på alle ortopoxvirusene (2).

  Med Verdens helseorganisasjons navnebytte på apekopper harmoniserer ikke lenger de engelske navnene på viruset og sykdommen. Folkehelseinstituttet kom fram til at de ønsker å avvente til navngivningen på alle ortopoxvirusene er bestemt før man eventuelt endrer navnet på sykdommene som forårsakes av de ulike virusene (4).

  Et større problem

  Et større problem

  Dersom personer og grupper internasjonalt har opplevd diskriminerende språkbruk, er Verdens helseorganisasjons reaksjon naturlig. Men så vidt vi vet, er ikke apekopper oppfattet slik i norsk kontekst. Også svineinfluensa er en betegnelse som i sin tid ble oppfattet som stigmatiserende. Verdens helseorganisasjon forsøkte å etablere termen A(H1N1)pdm09, som selvsagt ikke fungerte i allmennspråket (6). Det finnes en rekke sykdommer med uheldige navn, sett med dagens øyne. Slik sett burde Verdens helseorganisasjon gjøre et systematisk arbeid med å revidere diagnoselistene, og ikke bare for virussykdommer.

  Etter innspill fra flere instanser, blant annet fra Gruppe for norsk medisinsk fagspråk, bestemte Folkehelseinstituttet i januar 2023 å beholde navnet apekopper, eventuelt å legge til mpox i parentes bak, altså apekopper (mpox) (4).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media