Ingebjørg Seljeflot

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingebjørg Seljeflot

Peder Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
28.06.2021
Vi takker Tveiten et al. for interesse i vår kronikk om omega-3 tilskudd og kardiovaskulær risiko. Vi er enige med forfatterne at det antakelig spiller en rolle hvilket nivå EPA og DHA man har som...
Peder Langeland Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
12.04.2021
There is little evidence that omega-3 supplements can prevent cardiovascular disease. We should therefore hold back on recommending and marketing omega-3 supplements as a preventive treatment...
Peder Langeland Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
07.04.2021
Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man være tilbakeholden med å anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling. Illustrasjon:...
Peder Langeland Myhre, Kristian Laake, Ingebjørg Seljeflot, Svein Solheim, Harald Arnesen
09.02.2016
Kliniske retningslinjer for eldre er i stor grad basert på ekstrapolering av forskning gjort på middelaldrende. Fysiologi, patogenese og farmakokinetikk er imidlertid endret hos eldre, men det...