Harald Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Arnesen

Peder Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
28.06.2021
Vi takker Tveiten et al. for interesse i vår kronikk om omega-3 tilskudd og kardiovaskulær risiko. Vi er enige med forfatterne at det antakelig spiller en rolle hvilket nivå EPA og DHA man har som...
Peder Langeland Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
12.04.2021
There is little evidence that omega-3 supplements can prevent cardiovascular disease. We should therefore hold back on recommending and marketing omega-3 supplements as a preventive treatment...
Peder Langeland Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
07.04.2021
Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man være tilbakeholden med å anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling. Illustrasjon:...
Harald Arnesen
06.05.2004
Det kardiologiske fagområdet er i rask utvikling. Greier norske kardiologer å holde seg oppdatert på forskningsfrontene, selektere de mest relevante nyvinningene og applisere ny kunnskap? For å ha...
Per Morten Sandset, Harald Arnesen
26.08.2004
I en leder i Tidsskriftet nr. 5/2004 omtaler Arnt Fiane egenkontroll av warfarinbehandling ( 1 ). Flere studier og klinisk erfaring har vist at egenkontroll kan øke tiden pasientene er i...
Jan Eritsland, Harald Arnesen
01.04.2004
Med sekundærprofylakse menes tiltak for å forhindre nye kliniske manifestasjoner av en kjent sykdom. Personer som har gjennomgått et hjerteinfarkt eller fått revaskulariserende behandling med...
Øyvind Skjæggestad*, Odd Johansen, Harald Arnesen
02.12.2004
Arbeids-EKG er en meget benyttet metode ved undersøkelse av pasienter med mistenkt koronar hjertesykdom, og man er spesielt interessert i opptreden av ST-senkninger. Disse er oftest lokalisert til de...
Harald Arnesen, Anette Hylen Ranhoff
10.09.2001
Minneord † Per Andersen Avdelingsoverlege dr.med. Per Andersen døde 23. juli etter lengre tids sykdom, knapt 64 år gammel. Ved hans bortgang har norsk medisin mistet en faglig,...
Harald Arnesen
20.06.2000
Antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister har for lengst funnet sin plass i langtidsprofylaksen mot tromboembolisme (1). Bruken i Norge er økende, ifølge Norsk Medisinaldepots...
På vegne av kolleger ved Avd. VIII, Ullevål sykehus, Harald Arnesen, Øyvind Skjæggestad, Terje Sagvolden, Holger Ursin, May-Brith Mandt, May-Brith Mandt, May-Brith Mandt, Nina Husom
10.03.2000
† Carsten Müller Professor dr.med. Carsten Müller døde 29.12. 1999, få dager før han på det nye årtusenets første dag ville blitt 86 år...
Bjørn Bendz, Knut Endresen, Jan Eritsland, Harald Arnesen
06.05.2011
I Tidsskriftet nr. 3/2011 har Harald Vik-Mo en viktig artikkel om kombinasjonen av warfarin og blodplatehemmere ( 1 ). Det refereres til en artikkel der man tilråder seponering av alle...
Peder Langeland Myhre, Kristian Laake, Ingebjørg Seljeflot, Svein Solheim, Harald Arnesen
09.02.2016
Kliniske retningslinjer for eldre er i stor grad basert på ekstrapolering av forskning gjort på middelaldrende. Fysiologi, patogenese og farmakokinetikk er imidlertid endret hos eldre, men det...