Erik Wilhelm Vinnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: erik.wilhelm.vinnes@helse-bergen.no

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssjukehus

Forfatterbidrag: idé, utarbeiding av førsteutkast og revisjon av manus, litteratursøk og godkjenning av innsendt manusversjon.

Erik Wilhelm Vinnes er spesialist i medisinsk biokjemi og overlege.

Artikler av Erik Wilhelm Vinnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media