Covid-19 rammet ulikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mennesker i sårbare livssituasjoner har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.

  Foto: Srdjanns74/iStock
  Foto: Srdjanns74/iStock

  Sosial ulikhet i helse fikk mye oppmerksomhet under koronapandemien. I en registerstudie med 4,4 millioner dansker ble assosiasjonen mellom sårbarhet og alvorlig forløp av covid-19 undersøkt (1). Sårbarhet ble definert på grunnlag av blant annet hjemløshet, psykiatrisk innleggelse, narkotikabruk og lav utdanning. Alvorlig forløp av covid-19 ble definert basert på sykehusinnleggelser og død.

  Alle sårbare grupper hadde høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn resten av befolkningen. Hjemløse var særlig utsatt: Smittede i denne gruppen hadde åtte ganger høyere risiko for død sammenlignet med smittede som ikke var hjemløse, og 41 ganger høyere risiko sammenlignet med resten av befolkningen uten covid-19. De som bodde i boliger for psykisk syke, hadde tre ganger så høy risiko for sykehusinnleggelse og død av covid-19 sammenlignet med resten av befolkningen.

  – Denne studien bekrefter at sårbare grupper med dårlig helse og lav sosial status ble truffet hardere av koronapandemien, sier Terje Andreas Eikemo, som er sosiolog, professor og leder for Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) ved NTNU i Trondheim. Viruset forsterker allerede eksisterende forskjeller i befolkningen, kall det gjerne en synergistisk pandemi eller syndemi, sier han.

  – Det som er nytt med studien, er at rikdommen i datamaterialet tillater oss å se på dette i mer detalj. Den viser at selv ikke nordiske velferdsstater helt kan beskytte seg mot de negative konsekvensene av pandemien, særlig blant de aller mest sårbare, sier Eikemo, som likevel savner en mer inngående analyse av hvilke kombinasjoner av sårbarhet som er viktigst.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media