Solid om korttids gruppeterapi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Steinar Lorentzen

  Fokusert gruppeanalytisk psykoterapi

  En integrasjon av klinisk erfaring og forskning. 264 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 509

  ISBN 978-82-05-50379-3

  Professor emeritus Steinar Lorentzen er en nestor i psykodynamisk gruppeterapi i Norge. Han har doktorgrad om temaet og er utdannet psykiater og psyko- og gruppeanalytiker. Gjennom forskning på behandlingslengde for gruppeanalytiske terapier fant han ut at behandlingslengde på et halvt år (20 gruppemøter) gir like gode resultater som langtidsbehandling (80 gruppemøter over to år). Dette gjelder imidlertid kun for pasienter uten betydelig personlighetspatologi, mens de med alvorlig personlighetsforstyrrelser ofte trenger langtidsbehandling.

  Forfatteren gir først en oversikt over psykodynamisk gruppeterapi og gruppeanalyse. Deretter presenterer han en grundig oversikt over egen korttids gruppeterapimodell, kalt fokusert gruppeanalytisk psykoterapi. Gjennom hans modell skal pasientene lære om seg selv og andre i den mellommenneskelige prosessen som utspilles i gruppen. Det dreier seg primært om utvikling og stabilisering av selvfølelsen og bedring av interpersonale ferdigheter, og mindre om symptombedring.

  Boken inneholder en beskrivelse av blant annet utvelgelsen og evalueringen av gruppens sammensetning og prosess samt terapeutens oppgaver og ansvar. Gruppeterapien er godt beskrevet som en her-og-nå-utforskning av tanker og følelser hos deltakerne.

  Kjenner man til psykodynamisk teori og har en del psykoterapierfaring fra grupper, kan man etter denne boken begynne å praktisere fokusert gruppeanalytisk psykoterapi. Det mest utfordrende i modellen er å utrede «strukturell integrasjon av personligheten» hos pasientene, noe som krever godt kjennskap til objektrelasjonsteori.

  Boken har gode kasuistikker som beskriver både utredning og behandlingsfokus. Forfatteren gir en innføring i psykodynamisk kasusformulering, en form for strukturert oppsummering av pasientutredningen. Forfatteren anvender også spørreskjema (selvutfylling) for måling av interpersonlige problemer. Del 2 av boken, som omhandler veiledning, forskning på gruppepsykoterapi og klinisk kvalitetssikring av terapien, er eksemplarisk skrevet.

  Denne boken gir en god innføring i fokusert korttids gruppeterapi uavhengig av teori, og gruppeterapien blir mer konsentrert og tidsbesparende. Utredningen av pasientene kan gjøres enklere, f.eks. ved bruk av enkel gradering av personlighetsproblemer som i ICD-11, og man kan anvende andre spørreskjemaer for evaluering. Ellers er boken et viktig supplement til en generell bok om gruppeterapi.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media