Øyvind Urnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Urnes

Øivind Ekeberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Urnes, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
17.10.2019
A number of patients whom the admitting doctor considers to be acutely suicidal are denied admission to a psychiatric ward or discharged after a short time. The usual justification is that the...
Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
21.10.2019
There has been considerable pessimism surrounding the treatment potential for borderline personality disorder, but there is growing evidence to support the efficacy of tailored care. Illustration:...
Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
21.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0492. I Tidsskriftet nr. 15/2019 på s. 1444 skal forfatterrekkefølgen være: Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg...
Øivind Ekeberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Urnes, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
14.10.2019
En del pasienter som innleggende lege vurderer som akutt suicidale, blir nektet innleggelse i psykiatrisk avdeling eller skrevet ut etter kort tid. Begrunnelsen er gjerne at mottagende lege mener...
Øivind Ekeberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Urnes, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Erlend Hem
21.10.2019
Det har vært mye pessimisme knyttet til behandlingspotensialet ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men det er nå økende evidens for at tilpasset behandling har god effekt. Illustrasjon...
Øyvind Urnes
05.02.2004
Handest„ Peter Jansson„ Lennart Nielsen„ Jan Skizotypi og borderline 116 s, tab. København: PsykiatriFondens Forlag, 2003. Pris NOK 120 ISBN 87-90420-32-2 Målgruppen er primært...
Øyvind Urnes
30.04.2009
«Nakne fingre stryker forsiktig over sår som er lukket – stivnet blod lukker revnen og skjuler dybden – nakne fingre stryker ømt over ytre sår som er indre.» ( 1 ) En ung kvinne søkte behandling pga...
Øyvind Urnes
20.05.2010
Stene, RS. Den indre smerten Din verste fiende? 183 s. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 199 ISBN 978-82-8112-140-9 Forfatteren er 23 år gammel og skriver om sine erfaringer etter å ha...
Øyvind Urnes
09.08.2011
Porr, Valerie Overcoming borderline personality disorder A family guide for healing and change. 320 s. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 11 ISBN 978-0-19-537958-7 Psykopedagogisk...
Øyvind Urnes
12.11.2013
Eggen, Inger Fra traumer til vonde minner Om dissosiasjon og integrering. 181 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02149-2 Inger Eggen skrev om dissosiativ...