Grunnleggende lærebok i biostatistikk og epidemiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jesper Krog, Carsten Hjortshøj, Morten Arendt Rasmussen et al.

  Biostatistikk & Epidemiologi

  Grundbog for de sunhedsvidenskabelige uddannelser268 s, tab, ill. København: FADLs forlag, 2022. Pris DKK 500

  ISBN 978-87-93810-27-3

  To leger, en folkehelseforsker og en statistiker har skrevet en lærebok i biostatistikk og epidemiologi for medisinstudenter og andre helsefaglige miljø i Danmark. Forfatterne tar sikte på å gi leserne en forståelse av grunnbegrepene i statistikk og epidemiologi, slik at de kan beherske enkelte basale statistiske metoder.

  Boken starter med et velskrevet og kort kapittel om evidensbegrepet. Her introduseres evidenshierarkiet med det randomiserte forsøket på toppen og ekspertvurderingene nederst, og det refereres til Archibald L. Cochranes bidrag til dagens syn på medisinsk evidens. Vi blir også kjent med begrepet GOBSAT (Good Old Boys Around the Table), et aktuelt, spøkefullt synonym for ekspertuttalelser.

  Etter første kapittel er boken todelt med to spalter, tydelige overskrifter og gode illustrasjoner. Første delen omfatter innføring i statistiske metoder, med blant annet deskriptiv statistikk, datainnsamling og -behandling og hypotesetesting. Eksempler fra klinisk praksis brukes som introduksjon til de forskjellige begrepene. Denne delen viser også formelapparatene og forklarer beregningene med eksempler. Dette er et godt didaktisk grep. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål som besvares bakerst i boken.

  Den andre delen inneholder epidemiologiske begreper, studiedesign og analyser, der det tas utgangspunkt i skillet mellom epidemi og epidemiologi. Her introduseres sentrale begreper som eksponering, utfall, risiko, odds, insidens, validitet og ulike former for systematiske feil. Resten av boken omhandler registerstudier, studiedesign, metaanalyser, oversikter og til slutt et kapittel om manglende data. Kapittelet om systematisk oversikter og metaanalyser er omfattende og informativt. Normalfordelingstabell, t-tabell og tabell for khikvadrattest er vist i boken, i tillegg til stikkordregister.

  Boken inneholder alt som studenter innen helsefag vil kunne ha behov for, og trolig mer enn det. Bredden, men også gjennomgangen av litt mer avanserte temaer som eksplorative dataanalyser og håndteringen av manglende data, gjør at boken får verdi også som oppslagsbok for brukere på doktorgradsnivå.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media