Dag S. Thelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag S. Thelle (f. 1942) er spesialist i indremedisin og professor emeritus fra Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han er gjesteforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og medredaktør i European Journal of Epidemiology.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag S. Thelle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media