Dag S. Thelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag S. Thelle

Peder Heyerdahl Utne, Dag S. Thelle
19.11.2009
Etisk forhåndsvurdering og vitenskapelig metodikk er gjort til lovpålagte krav for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter i helseforskningsloven. Hvor skal grensen trekkes mellom...
Dag S. Thelle
10.03.2002
Nils Kristian Johnsrud peker på et interessant behandlingstilbud, som nok også undertegnede har forsøkt (1) – dessverre ikke med samme gode resultat. Forslaget kom fra en kjent kardiolog, men jeg...
Dag S. Thelle
10.06.2001
Er høyt blodtrykk en sykdom? Hvis svaret er ja, er i så fall høyt kolesterolnivå i serum, høyt blodsukkernivå og høye gamma-GT-verdier også sykdommer? Spørsmålene er retoriske, og ment å skjerpe...
Dag S. Thelle
10.12.2001
Anfallene kommer oftest om natten. Gjerne i 2 – 3-tiden. Man våkner med tung, urolig følelse i epigastriet og brystet, en slags tretthet, og hurtig, uregelmessig puls. Humøret går ned til et...
Sidsel Graff-Iversen, Knut Gjesdal, Astanand Jugessur, Marius Myrstad, Wenche Nystad, Randi Selmer, Dag S. Thelle
07.02.2012
In long-distance running circles and among cardiologists there has long been an impression that the development of atrial fibrillation (AF) may be linked to long-term physical training. In this...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Post-myocardial infarction beta-blocker therapy is based on studies from the early 1980s. Since then, the diagnostics for myocardial infarction have become more sensitive, revascularisation has...
Markku Mähönen, Dag S. Thelle
20.06.2000
Etter den annen verdenskrig registrerte man en raskt økende dødelighet i hjerte- og karsykdommer i den industrialiserte del av verden, med unntak av Japan. Fra slutten av 1960-årene begynte...
Dag S. Thelle, Medicin/Centralkliniken
30.06.2000
I boken om det norske folks bedrøvelige liv og historie forteller Odd Børretzen om mannen som startet vandringen nordover, som forlot middelhavsområdet og bestemte seg for å følge snøkanten og...
Dag S. Thelle
02.06.2005
Göteborgs universitets segl Så sent som sommeren 1948 bestemte den svenske regjeringen at man skulle begynne undervisning av medisinstudenter, fra høstsemesteret 1949. På den tiden fantes det ikke...
Dag S. Thelle
02.06.2005
Telefonen ringer kl 0030. Jeg har bakvakt. Tidlig mandag morgen. Medisinsk avdeling er fylt opp. Flere pasienter koster hundretusener av kroner i bøter for sykehuset. Vakthavende assistentlege ber om...
Dag S. Thelle
07.10.2010
Bennett, Peter Calman, Kenneth Curtis et al, red., Sarah Risk communication and public health 2. utg. 339 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-956284-8 Boken...
Dag S. Thelle
08.04.2011
Lodge, David Deaf sentence: a novel 320 s. London: Penguin, 2009. Pris GBP 9 ISBN 9780141035703 I dedikasjonen som han tilegner oversetterne av sine romaner, innrømmer David Lodge (f. 1935) at han er...
Sidsel Graff-Iversen, Knut Gjesdal, Astanand Jugessur, Marius Myrstad, Wenche Nystad, Randi Selmer, Dag S. Thelle
07.02.2012
Innen miljøer for langdistanseløp og blant kardiologer har man lenge hatt inntrykk av at utvikling av atrieflimmer (AF) kan være knyttet til langvarig fysisk trening. I denne artikkelen tar vi for...
Anne K. Gulsvik, Marius Myrstad, Dag S. Thelle
25.11.2014
Det er velkjent at nivå av fysisk aktivitet er forbundet med dødelighet, men det er få norske longitudinelle studier av denne sammenhengen. Holme & Anderssens studie ( 1 ) bekrefter at det er en...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt er basert på studier fra tidlig i 1980-årene. Siden den gang er diagnostikken av hjerteinfarkt blitt mer sensitiv, revaskularisering har bedret...