Moderne håndbok for nye i anestesifaget

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alexander Kai Thomsen

  Klinisk anæstesi

  208 s, tab, ill København: Munksgaard, 2021. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-023-2459-4

  Anestesi utøves på mange måter og involverer nesten alltid et team. Et viktig spørsmål for den som begynner i faget (eller er ny på avdelingen) er: Hvordan gjør dere det her? Med lite rom for egne påfunn har de fleste avdelinger prosedyrer som straks finner veien til lommen. Men det finnes også håndbøker med ambisjon om å bo i frakken. Dette er en slik bok, men vil den kunne konkurrere med avdelingens prosedyrer?

  På 200 sider i et lite format gir boka et forbausende godt, praktisk, vel illustrert og omfattende overblikk over moderne nordisk hverdagsanestesi. Den starter med en generell introduksjon, via preoperativ vurdering, anestesiapparater, monitorering og anestesimidler i bruk til generell og regional anestesi, væske- og postoperativ håndtering. Spesielle pasientgrupper omtales svært kort. Regional anestesi er godt illustrert for vanlige teknikker, inklusive visualisering med ultralyd. Til slutt omtales akutte tilstander der anestesilegen ofte tilkalles. Det er mange praktiske og nyttige tabeller. Førsteutgaven hadde opprinnelig villedende forslag til intravenøs dosering av S-ketamin og morfin, men dette er nå rettet opp i et eget rettelsesblad.

  Et godt pedagogisk grep er en detaljert gjennomgang av anestesiforløpet for typiske kasus (tykktarmskreft, keisersnitt, gallestein, appendisitt og radiusfraktur) der man kan anvende sin forståelse. Man kan leve godt med de danske pussighetene som at hemoglobin måles i mmol/L, oksygen heter «ilt» og at en frisk pasient er «rask».

  Boka er liten nok til å kunne medbringes over alt. Men jeg tror ikke den kan konkurrere med avdelingens prosedyrer. Den vil derimot egne seg godt til selvstudium og kontemplasjon i ledige øyeblikk, til kollokvier og til gode diskusjoner med en veileder.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media