Eirik Skogvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Skogvoll

Eirik Skogvoll
14.12.2020
Lars S. Rasmussen, Jacob Steinmetz Anæstesi 5. utg. 381 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450 ISBN 978-87-93590-95-3 Kirurgisk anestesi ble i New England...
Stian Lydersen, Eirik Skogvoll
23.11.2020
Krysstabell er et godt norsk ord for den engelske termen contingency table . Illustrasjon: Tidsskriftet En kategorisk variabel er en variabel som bare kan anta et endelig antall verdier. Eksempler er...
Eirik Skogvoll
22.01.2018
Kristen Ringdal, Øyvind Wiborg Lær deg Stata Innføring i statistisk dataanalyse. 295 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-2058-8 Programvaren Stata, nå i versjon 15...
Eirik Skogvoll, Kristian Lexow
25.06.2009
Rørtveit & Hunskår diskuterer i Tidsskriftet nr. 8/2009 bl.a. forekomst og definisjon av hjertestans ( 1 ). Bakgrunnen er deres funn fra Austevoll, der man over en toårsperiode registrerte fire...
Kristian Lexow, Eirik Skogvoll, Kjetil Sunde, Petter Andreas Steen
30.01.2002
Norsk Resuscitasjonsråd presenterer i denne artikkelen de siste endringer i retningslinjene for hjerte-lunge-redning. Disse er basert på konsensusdokumentet fra organisasjonene i International...
Tarjei Rygnestad, Eirik Skogvoll
10.06.2001
I Tidsskriftet nr. 10/2001 er det oppstått en feil i artikkelen om behandling av falsk krupp med racemisk adrenalin. På side 1264, 1. spalte, 1. avsnitt, nest siste setning skal det stå: Vanlig...
Tarjei Rygnestad, Eirik Skogvoll
20.04.2001
Racemisk adrenalin, som inneholder like deler D- og L-adrenalin, har de siste 25 – 30 årene inngått i behandlingen av moderate og alvorlige tilfeller av falsk krupp. Vanlig adrenalin 1 mg/ml til...
Trond Nordseth, Eirik Skogvoll, Sven Erik Gisvold
17.11.2005
Spesialiteten anestesiologi omfatter narkose, intensivmedisin, smertebehandling og akuttmedisin ( 1 ). Kjernevirksomheten for faget i sykehus er anestesi ved operative inngrep og intensivmedisinsk...
Eirik Skogvoll
30.06.2000
Undersøkelsen er basert på resultater fra over 1 600 forsøk på hjerte-lunge-redning (HLR) ved hjertestans i løpet av en 11-års-periode. Den har hatt tre hovedformål: – Bestemme befolkningsforekomsten...
Eirik Skogvoll
28.01.2010
Det er et magisk øyeblikk når en som har vært uten livstegn får hudfargen tilbake og begynner å puste igjen etter vellykket defibrillering Plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus rammer årlig...