Kommentar

Både bokmål og nynorsk er norsk

Are Brean
Sjefredaktør
Interessekonflikt:  Nei
Petter Gjersvik
Medisinsk redaktør
Tidsskriftet

Vi takker Ingar Arnøy og Kristin Hestmann Vinjerui for deres kommentarer (1, 2). Redaksjonen legger stor vekt på at artiklene som publiseres i Tidsskriftet, er skrevet på et så godt, presist og korrekt språk som mulig. Derfor legger vi mye arbeid i revisjon, redigering, språklig bearbeiding og korrekturlesing av alle manuskripter. Her skulle ordet norsk vært byttet ut med bokmål. Bokmål og nynorsk er sidestilte målformer, og den ene målformen er ikke mer norsk enn den andre. Her sviktet vi. Vi beklager feilen. Tidsskriftet tar språk på alvor og er glad for lesere som gjør det samme.

Litteratur

  1. Arnøy I. Preprinta namnebruk. Tidsskr Nor Legeforen 2022. https://tidsskriftet.no/2022/06/kommentar/preprinta-namnebruk#comment-2627 Lest 3.8.2022.
  2. Vinjerui KH. Språkspalten – om norsk. Tidsskr Nor Legeforen 2022. https://tidsskriftet.no/2022/07/kommentar/sprakspalten-om-norsk#comment-2639 Lest 3.8.2022.
Published: 03.08.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media