Britisk-engelsk versus amerikansk-engelsk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forskjellene mellom skriftlig britisk-engelsk og amerikansk-engelsk er få og små og stort sett begrenset til ulik stavemåte av visse ord.

  Engelsk forekommer i mange varianter. De to mest kjente for oss nordmenn er engelsk slik det praktiseres i Storbritannia, dvs. britisk-engelsk, og slik det praktiseres i USA, dvs. amerikansk-engelsk (1). I tillegg er andre varianter av engelsk offisielt språk i Canada, India, Australia og andre land i det tidligere britiske koloniriket.

  Mange er nok ikke klar over alle forskjellene mellom britisk-engelsk og amerikansk-engelsk, for de er ikke store. Men noen forskjeller er det. Det dreier seg først og fremst om uttale, selvsagt, men også om grammatikk, ordforråd, stavemåter, tegnsetting, stående uttrykk og skrivemåten for dato og antallsangivelser (2). Disse forskjellene kan i noen tilfeller skape misforståelser. Blant annet kan ulike dateringsregler være vanskelige å følge for nordmenn, for de er kompliserte (2).

  Noen eksempler på ulik stavemåte av aktuelle ord og medisinske faguttrykk er listet opp i tabell 1 (3). Forskjellene gjelder bl.a. ae/e (som i anaemia/anemia), ou/o (som i tumour/tumor), oe/e (som i oedema/edema) og s/z (som i analyse/analyze) (3). Praksis er også forskjellig med hensyn til fordobling av konsonanter, slik som counsellor/councelor. I amerikansk-engelsk blir mange ord strammet inn, slik som program – ikke programme.

  Tabell 1

  Utvalgte ord og medisinske faguttrykk som skrives ulikt på britisk-engelsk og amerikansk-engelsk (3).

  Britisk-engelsk

  Amerikansk-engelsk

  aetiology

  etiology

  ageing

  aging

  aluminium

  aluminum

  anaemia

  anemia

  anaesthetic

  anesthetic

  analyse

  analyze

  behaviour

  behavior

  caesarean

  cesarean

  catalyse

  catalyze

  centimetre

  centimeter

  centre

  center

  coeliac

  celiac

  colour

  color

  counsellor

  counselor

  defaecation

  defecation

  dependants

  dependents

  diarrhoea

  diarrhea

  dyslipidaemia

  dyslipidemia

  dyspnoea

  dyspnea

  fibre

  fiber

  glycaemic

  glycemic

  gynaecology

  gynecology

  haemoglobin

  hemoglobin

  haemorrhage

  hemorrhage

  ischaemic

  ischemic

  litre

  liter

  leukaemia

  leukemia

  leucocyte

  leukocyte

  licence (substantiv)

  license

  oedema

  edema

  oesophagus

  esophagus

  oestrogen

  estrogen

  orthopaedic

  orthopedic

  paediatric

  pediatric

  paralyse

  paralyze

  per cent

  percent

  practise (verb)

  practice

  programme

  program

  titre

  titer

  tumour

  tumor

  Norske leger og forskere bør være klar over disse forskjellene og særlig unngå å veksle mellom britiske og amerikanske former i ett og samme manus. Det vil gi et dårlig inntrykk. Sjekk forfatterveiledningen til det tidsskriftet du ønsker å sende manuset ditt til, og følg den nøye. Pass på å sette autokorrekturen på PC-en på riktig variant av engelsk.

  Akademisk engelsk er formell

  Akademisk engelsk er formell

  Mange av oss vil oppfatte briter som mer formelle og omstendelige og amerikanere som mer uformelle, kjappe og direkte. Er slike stereotypier reelle, og lar de seg gjenfinne i vitenskapelige artikler? Er det forskjell på britisk og amerikansk skriftlig akademisk engelsk hva gjelder form og stil – utover enkeltord og andre detaljer?

  Jeg spør Hilde Hasselgård, som er professor i engelsk språk ved Universitetet i Oslo.

  – Det er liten forskjell på amerikansk og britisk skriftlig akademisk engelsk, sier hun.

  – Denne sjangeren er i seg selv formell, og forskjellen mellom de to variantene av engelsk er mindre i skriftlig enn i muntlig sammenheng. Jeg pleier å fortelle mine studenter at vi ofte feilaktig oppfatter amerikansk-engelsk som mindre formell enn britisk-engelsk fordi vi blir påvirket av amerikansk populærkultur, mens eksponeringen for britisk kultur ofte kommer fra historiske dramaer og andre mer seriøse fora. Forskjellene i stavemåte og ordforråd er antakelig ikke særlig tydelige i vitenskapelig publisering ettersom fagterminologien må forventes å være lik blant forskere i alle land, sier Hasselgård.

  Hasselgård henviser også til et større referanseverk om engelsk grammatikk, der forfatterne skriver at forskjeller mellom britisk-engelsk og amerikansk-engelsk i stor grad er blitt utjevnet i akademisk publisering, men at forskjellene fortsatt er tydelige i muntlig konversasjon og i nyheter (4, s. 26).

  Redaktører i ledende engelskspråklige medisinske tidsskrifter som jeg har vært i kontakt med, har heller ikke merket seg noen sikker tendens til forskjeller i skrivestil mellom britiske og amerikanske forfattere.

  Overdrivelser og vidløftige formuleringer skal ikke forekomme i vitenskapelige manuskripter, og i den grad de gjør det, skjer det antakelig like ofte på hver side av Atlanteren. Tidsskriftenes oppgave er da å hindre slike brudd på språklig og akademisk standard.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media