Jan Didrik Schjøtt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Didrik Schjøtt

Jan Didrik Schjøtt
04.06.2020
I tråd med bivirkningsregistrerforskriften blir nå meldeplikten utvidet, slik at den også omfatter annet helsepersonell enn leger og tannleger. Dette innebærer et behov for undervisning...
Guttorm Raknes, Jan Didrik Schjøtt
28.08.2008
Anbefalt dosering er for de fleste legemidler angitt for normalvektige. For behandlere byr alvorlig over- og undervekt på utfordringer når det gjelder hvilken dose man skal velge. Hvilket grunnlag...