Drept eller omkommet?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Misforståelser kan oppstå når ord får ny betydning.

  I dagligtalen brukes ofte ordene drepe og omkomme feilaktig om hverandre (1). Drepe betyr død ved lemlestelse eller intendert handling, for eksempel å skyte for å drepe (1). Det blir enklere å huske hvis man tenker at substantivet er drap. Omkomme, derimot, betyr å dø som følge av en ulykke, for eksempel å omkomme under en klatretur eller ved en flystyrt. Dette skillet mellom drepe  (å ta livet av) og omkomme (å dø ved ulykke) ser ut til å bli utvisket i moderne norsk (1). Likevel bør formuleringer som «å bli drept i en trafikkulykke» og «å bli drept da flyet styrtet» unngås – man bør heller bruke ordet omkomme (1).

  Tabell 1 

  Ord som har fått ny eller utvidet betydning

  Tradisjonell ordbruk

  Nyere ordbruk

  drepe

  Ta livet av

  Bli drept: miste livet

  omkomme

  Dø ved ulykke e.l.

  Miste livet

  forulykket

  Omkommet ved ulykke

  Skadet ved ulykke

  skutt

  Bli drept av skudd

  Bli såret av skudd

  drukne

  Omkomme ved kvelning i væske

  Drukning har både dødelige og ikke-dødelige utfall

  henrette

  Avlive i samsvar med lov og dom

  Avlivning uten lov og dom

  Noen ganger står det i avisen at mennesker er «omkommet på sykehuset» (2). Også det er galt. Man bør skrive at vedkommende omkom i en ulykke – det var ikke på sykehuset de omkom (3).

  Skyte, forulykke og drukne

  Skyte, forulykke og drukne

  Det finnes mange eksempler på at ord får ny eller utvidet betydning (tabell 1). Når man tidligere snakket om at noen var skutt, var det klart at vedkommende var drept. Nå til dags kan man ikke være sikker (4). Vi er antakelig påvirket av engelsk, der he was shot betyr at vedkommende ble truffet av et skudd, men uten å vite om han ble drept eller bare skadd (5). For å unngå forvirring føyer man ofte til en forklaring, slik som «skutt og såret» eller «skutt og drept».

  Vi har en tilsvarende parallell i verbet å forulykke (5). Tidligere betydde det å omkomme ved en ulykke, men nå har også det fått en ny betydning, nemlig å komme til skade i en ulykke. Betydningen har dermed blitt uklar (5). Det er heller ikke helt uvanlig å se at «lastebilen forulykket». Tidligere var det bare mennesker som kunne forulykke, og da var de omkommet (5). Å finne en god løsning her er verre. Det beste er antakelig å ikke bruke ordet forulykke, fordi man risikerer å bli misforstått (6).

  I ordboka står det at å drukne betyr «omkomme, dø ved kvelning i vann (eller annen væske)» (7). Det er antakelig slik de fleste vil oppfatte det. Men i medisinen kan drukning brukes om tre mulige utfall: døden, sykelighet eller uten følger (8). Ifølge Store medisinske leksikon ble betegnelsene «nærdrukning» og «nestendrukning» tidligere brukt om drukning med ikke-dødelige utfall, men Verdens helseorganisasjon har definert drukning som både med og uten dødelig utfall (8, 9).

  Henrette

  Henrette

  Henrette, som egentlig betyr å iverksette dødsstraff, er et annet ord som også blir brukt på ny måte (10). Den som henretter, har lovmessig mandat til å iverksette dødsstraff (10). Men i våre dager kan man komme over formuleringer som «en regelrett henrettelse» med betydningen et spesielt brutalt eller blodig drap. Men et mord begått av private hevnmotiver er ingen henrettelse. Man bør heller ikke akseptere terroristers ordbruk om å «henrette gisler». I slike tilfeller bør man heller skrive drepe eller myrde (10).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media