Ungdom er engstelig for klimaendringene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klimaangst er utbredt blant ungdommer over hele verden. Mange har liten tillit til myndighetenes klimatiltak.

  Klimabevegelsen Fridays for future demonstrerer i Nürnberg. Foto: imageBROKER/NTB
  Klimabevegelsen Fridays for future demonstrerer i Nürnberg. Foto: imageBROKER/NTB

  I en studie som nylig er publisert i The Lancet Planetary Health, kartlegges såkalt klimaangst blant ungdom (1). 10 000 unge i alderen 16–25 år fra ti land spredt i alle verdensdeler besvarte et digitalt spørreskjema våren 2021. De ble spurt om hvordan de reagerer psykisk på klimaendringer og hvordan de oppfatter myndighetenes håndtering av klimaendringene.

  Nesten 85 % av dem som svarte, var bekymret for klimaendringer, hvorav nesten 60 % var veldig eller ekstremt bekymret. Over halvparten rapporterte om følelser som tristhet, sinne og hjelpeløshet knyttet til klima, og nesten halvparten mente at disse følelsene påvirket hverdagen negativt. Ungdom fra fattige og hardt klimarammede land uttrykte mest klimaangst. Over halvparten var misfornøyde med myndighetenes klimatiltak. Ungdom med liten tillit til myndighetene uttrykte større klimaangst enn ungdom med mye tillit.

  – Denne studien dreier seg om store og viktige spørsmål i vår tid, sier Ågot Aakra, som er områdedirektør for klima og miljø ved Folkehelseinstituttet.

  – Myndighetene må bli kjent med hvor utbredt klimaangst er blant ungdom. Om man ikke tar signalene fra ungdom innover seg, kan det utgjøre en trussel mot demokratiet og redusere sjansen for å få stoppet klimaendringer med demokratiske virkemidler, mener Aakra, som påpeker at studien kun er en kartlegging og at det er behov for ytterligere studier. Hun mener at det bør gjøres en tilsvarende kartlegging blant norsk ungdom.

  – For å motivere folk til å ta klimatiltak og klimatilpassing alvorlig må vi tydeligere vise hvilken folkehelsetrussel klimaendringer er, sier hun.

  – Samtidig må man passe på at slik oppmerksomhet ikke leder til psykisk belastning. Det er avgjørende, både overfor ungdom og voksne, at formidlingen om virkninger av klimaendringer også tydelig tar med et budskap om håp: Vi kan nå målene i Paris-avtalen om vi handler raskt, sier Aakra.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media