Kommentar

Passiv – aktiv?

Ole Peder Kjeldstadli
Styremedlem Foreningen Retten til en verdig død
Interessekonflikt:  Nei

Under overskriften «Feilaktig om lindrende sedering og behandlingsbegrensning» skriver Morten Andreas Horn og Siri Brelin at Kjeldstadli benytter et utdatert begrep («passiv dødshjelp») om det som i dag omtales som «behandlingsbegrensning» (1). Mulig at dette begrepet er utdatert av norske leger, men i Tyskland benyttes det fremdeles juridisk og av helsevesenet. Jeg mener at det gir en riktig beskrivelse av hva som egentlig skjer.

Forfatterne Geier og Thun skriver 3. februar i NDR at dødshjelp er et omstridt tema i Tyskland. Juristene skiller mellom assistert suicid så vel som aktiv, passiv og indirekte dødshjelp.

Passiv og indirekte dødshjelp er tillatt i Tyskland. Å avstå fra livsforlengende tiltak kalles passiv dødshjelp. Dette inkluderer å avstå fra ernæring, blodoverføring eller kunstig åndedrett. Geier og Thun skriver videre at indirekte dødshjelp først og fremst handler om lindrende behandling. Om en pasient som følge av slik behandling dør tidligere, er dette tillat i Tyskland og kalles indirekte dødshjelp (2).

På hjemmesiden til Praktisch Arzt (3) informeres det om at det ved passiv dødshjelp etter ønske fra pasienten blir avstått fra en bestemt behandling eller at denne blir avbrutt, spesielt gjennomføringen av livsforlengende tiltak. Man unnlater en behandling (passiv) og det blir ikke gjennomført et drap (aktiv). Den passive dødshjelpen blir tilbudt når den nødlidende har ytret ønske om det, eller når behandlingen ikke virker.

Litteratur

1. Horn MA, Brelin S. Feilaktig om lindrende sedering og behandlingsbegrensning. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2022/01/kommentar/feilaktig-om-lindrende-sedering-og-behandlingsbegrensning  Lest 8.2.2022.

2. Geier N, Thun M. Aktive, passive und indirekte Sterbehilfe - was heißt das? NDR 3.2.2022. https://www.ndr.de/kultur/Sterbehilfe-Was-ist-in-Deutschland-erlaubt-was-strafbar,sterbehilfe386.html Lest 8.2.2022.

3) Praktisch Arzt. Sterbehilfe – Was ist aktive und passive Sterbehilfe?  https://www.praktischarzt.de/ratgeber/sterbehilfe-aktive-passive/ Lest 8.2.2022.

Published: 14.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media