Pål Gjerden

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gjerden

Pål Gjerden, Lars Slørdal
23.11.2020
Hva er galskap? Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap? Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? Patients Waiting to See the Doctor, with Figures Representing...
Pål Gjerden, Lars Slørdal
28.09.2020
Helge Waal og medarbeidere går i rette med vår bekymring over den nær eksponensielle økningen i bruk av det antipsykotiske midlet kvetiapin, og hevder at det «ikke er noe som tyder på at økt bruk av...
Pål Gjerden
11.02.2019
Etter gjeldende psykisk helsevernlov er det ulovlig å hjelpe en psykotisk pasient som av egen fri vilje ber om hjelp. Jeg arbeider på en psykosepoliklinikk og går vakter på et psykiatrisk sykehus. I...
Pål Gjerden, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
03.09.2018
Antall brukere av det antipsykotiske medikamentet kvetiapin øker dramatisk. Det brukes nærmest utelukkende på andre indikasjoner enn behandling av psykoser. Kvetiapin ble lansert i Norge med...
Pål Gjerden
21.08.2017
Det har vært interessant å følge med på hvordan medisinstudent Næss tilsynelatende har provosert veletablerte professorer i diskusjonen om effekten av SSRI. Han har møtt en underlig argumentasjon...
Torbjørg Straand, Ingrid Melle, Pål Gjerden
06.03.2012
From the 1950s until today, an increasing emphasis has been placed on assessment of patients’ own experiences. In this article we will provide an overview of this development, elucidated with the aid...
Pål Gjerden
08.09.2015
Psychiatric diagnoses are for the most part based on standardised forms as diagnostic instruments. The use of forms oversimplifies a complex reality and leads to overdiagnosis. Psychiatry strives to...
Pål Gjerden
06.05.2010
Terapimonitorering av psykofarmaka har fått et betydelig omfang. For de fleste psykofarmaka er det ikke etablert et definert terapeutisk område. Laboratoriene omgår dette ved å bruke begrepet «...
Torbjørg Straand, Ingrid Melle, Pål Gjerden
06.03.2012
Pasientenes egne erfaringer er i økende grad blitt tillagt vekt i vurderingen av psykiatrisk behandling fra tidlig i 1950-årene og frem til i dag. Vi vil i denne kronikken gi en oversikt over denne...
Pål Gjerden
01.12.2015
Tor Ketil Larsen gir meg anledning til å utdype noen problemstillinger. Korrekte psykiatriske diagnoser finnes ikke, hvis man med korrekt mener sann eller virkelig. Psykiatriske diagnoser er forsøk...
Pål Gjerden
20.10.2015
Lars Lien & Jan Olav Johannessen forsvarer psykoseretningslinjen ( 1 ). De mener at denne retningslinjen omtaler muligheten for falskt positive diagnoser som konsekvens av å stole på...
Pål Gjerden
08.09.2015
Psykiatriske diagnoser er i stor grad basert på standardiserte skjemaer som diagnostiske verktøy. Skjemabruken forenkler bildet av en kompleks virkelighet og fører til overdiagnostisering...