Rettelse: Kompleks genetikk ved kreft hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1261.

  I Tidsskriftet nr. 13/2021, s. 1261 skal det stå: – Kreftdrivende gener oppdaget ved bruk av CRISPR-Cas9-teknologi i cellelinjer kan vise veien til målrettet behandling ved barnekreft, sier Thomas Fleischer, som er forsker ved Oslo universitetssykehus og jobber med bl.a. professor Vessela Kristensen ved Universitetet i Oslo og Sebastian Waszak ved Norsk senter for molekylærmedisin.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media