Ruth Halsne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ruth Halsne

Ruth Halsne
22.06.2021
Med antistoffer mot en virusdel som er stabilt lik i de ulike sesongvariantene av influensa, er man på vei mot en universell influensavaksine. Illustrasjon: scyther5/iStock Dagens vaksineteknologi...
Ruth Halsne
07.06.2021
Lovende studier med CRISPR-teknologi gir håp for pasienter med talassemi og sigdcelleanemi. Illustrasjon: DrAfter123/iStock Transfusjonsavhengig talassemi og sigdcelleanemi er begge monogene...
Ruth Halsne
23.02.2021
Mange foreldre ønsker eksomsekvensering når barnet deres har en uklar eller sjelden diagnose. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Eksomsekvensering ved sjeldne sykdommer er et etablert tilbud i...
Ruth Halsne
09.02.2021
Valg av sekvenseringsmetode vil påvirke hvilke genetiske varianter man har mulighet til å identifisere. Maskin brukt til nestegenerasjonssekvensering (NGS). Illustrasjon: Science Photo Library / NTB...
Ruth Halsne
01.02.2021
En ny metode gjør det mulig å se hvordan genuttrykket endrer seg over tid i en enkelt celle. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Sensitiviteten ved sekvensering er høy nok til å sekvensere RNA...
Ruth Halsne
14.12.2020
SARS-CoV-2-viruset stenger ned proteinsyntesen som er avgjørende for at kroppen skal kvitte seg med virusinfiserte celler. Illustrasjon: Roy Scott / NTB Ved en virusinfeksjon utnyttes vertscellens...
Ruth Halsne
30.07.2020
Kan kunstige søtningsstoffer i kombinasjon med sukker forstyrre kroppens kontroll over glukosemetabolismen? Illustrasjonsfoto: Viktoriia Novokhatska / iStock Tre grupper friske personer deltok i en...
Ruth Halsne
29.06.2020
En tredimensjonal modell av forhjernen gjenskaper utviklingen av senteret for kognitive funksjoner. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix For å kunne studere hjernens utvikling hos...
Ruth Halsne
26.03.2020
Nye studier av en 102 år gammel bakteriekultur avslører hvordan en mikrobe fremkalte sykdom. Den syke soldaten var stasjonert i Egypt. Tittelen på bildet foran sfinksen i Giza lyder «63 sårede og...
Ruth Halsne
28.02.2020
Små DNA-sekvenser med færre enn 50 aminosyrer kan vise seg å ha viktige biologiske funksjoner. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix DNA-sekvenser med færre enn 50 aminosyrer har ofte...
Ruth Halsne
09.12.2019
Forskere har lyktes med å bygge opp en E. coli -stamme med færre kodoner ved å kombinere biter av DNA. Illustrasjon: Linde1/iStock Et kodon består av en sekvens på tre nukleotider langs en mRNA-tråd...
Ruth Halsne
21.10.2019
Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB scanpix I en nylig publisert studie ble en fluoriserende DNA...
Ruth Halsne
27.05.2019
In vivo genomredigering i mus med fenylketonuri ga normale fenylalaninnivåer. Illustrasjon: Kristina Stedul-fabac / NTB Scanpix Medfødte varianter i genet som koder for fenylalanindehydroksylase kan...
Ruth Halsne
24.04.2019
DNA-sekvenser som tidligere ble sett på som «søppel», regulerer cellers overlevelse ved sult. Dette viser to studier av gjærceller. Molekylær modell av RNA intron. Modellen viser en selvspleisende...
Ruth Halsne
28.02.2019
Inhalasjon av stabile nanopartikler med innkapslet mRNA som koder for luciferase, ga økt luciferasemengde i lungevev hos mus. mRNA. Illustrasjon: Science Photo Library Lokalbehandling av sykdommer i...
Ruth Halsne
21.01.2019
CRISPR-metoden og andre genredigeringsverktøy prøves ut ved mange sykdommer. En ny studie tyder på at metoden kan gi genmutasjoner langt fra redigeringsstedet. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
Ruth Halsne
21.12.2018
Kunstig intelligens kan brukes til å anslå prognosen ved kreft på grunnlag av bildemateriale fra tumorsnitt. Transmisjonselektronmikroskopbilde av kreftcelle tatt med 4 000 gangers forstørrelse viser...
Ruth Halsne
12.10.2018
Proteinkompleksene condensin I og condensin II er viktige for å sikre kromatinstrukturen ved celledeling. Cellemitose, her i anafasen. Illustrasjonsfoto: Science photo library/NTB Scanpix. Ved...
Ruth Halsne
01.10.2018
Musestudier viser at tuftceller i tarmslimhinnen er målet for norovirus. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Norovirusinfeksjon er et globalt helseproblem og forårsaker mer enn 200...
Ruth Halsne
03.09.2018
Ved død vil de biokjemiske prosessene i kroppen fortsette før de endres og til slutt stopper. Kan en profil over RNA-transkripsjon brukes til å anslå dødstidspunktet? Illustrasjonsfoto: Collage av...