Tone Wikene Nystad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Wikene Nystad

Ole Lianes, Tone Wikene Nystad, Svein Aksel Røen, Bjørg-Tilde Svanes Fevang
03.02.2020
Gout is a chronic, inflammatory disease of the joints that occurs when serum urate crystals are deposited in joints and soft tissue after a preliminary period of elevated serum levels of urate. The...
Ole Lianes, Tone Wikene Nystad, Svein Aksel Røen, Bjørg-Tilde Svanes Fevang
03.02.2020
Urinsyregikt er ein kronisk, inflammatorisk leddsjukdom som oppstår ved nedslag av uratkrystallar i ledd og blautvev etter ein forutgåande periode med forhøgt serumnivå av urat (s-urat). Den...
Bjørnar Halsør Moen, Tone Wikene Nystad, Torill Myklestad Barrett, Lene Frøyen Sandvik
08.04.2019
Ulcerations may have a number of causes and can occur as a result of circulatory, traumatic, infectious, malignant and immunological conditions. Our patient had an unusual presentation involving...
Bjørnar Halsør Moen, Tone Wikene Nystad, Torill Myklestad Barrett, Lene Frøyen Sandvik
08.04.2019
Ulcerasjoner kan ha mange årsaker og kan forekomme ved sirkulatoriske, traumatiske, infeksiøse, maligne og immunologiske tilstander. Vår pasient hadde en uvanlig presentasjon med multiple...