Tone Wikene Nystad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Wikene Nystad

Bjørnar Halsør Moen, Tone Wikene Nystad, Torill Myklestad Barrett, Lene Frøyen Sandvik
08.04.2019
Ulcerations may have a number of causes and can occur as a result of circulatory, traumatic, infectious, malignant and immunological conditions. Our patient had an unusual presentation involving...
Bjørnar Halsør Moen, Tone Wikene Nystad, Torill Myklestad Barrett, Lene Frøyen Sandvik
08.04.2019
Ulcerasjoner kan ha mange årsaker og kan forekomme ved sirkulatoriske, traumatiske, infeksiøse, maligne og immunologiske tilstander. Vår pasient hadde en uvanlig presentasjon med multiple...