Usha Hartgill

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: ushhar@ous-hf.no

Usha Hartgill er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, seksjonsleder og overlege ved Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi, Oslo universitetssykehus.

Artikler av Usha Hartgill
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media