Usha Hartgill

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Usha Hartgill er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, seksjonsleder og overlege ved Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Usha Hartgill
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media