Forside nr. 10/2021

Artikkel

Illustrasjon © Kristina Farstad Bjerkek

Antibiotikaresistens vokser ukontrollert. Uten at det tas grep, er vi på vei mot en postantibiotisk æra, der vanlige infeksjoner og små skader igjen vil kunne drepe. «Utfordringen min lå i å vise at antibiotika i seg selv ikke er en negativ ting, men at vi har blitt fanget i noe vi ikke kunne forutse, noe vi ikke kommer oss ut av», sier Kristina Farstad Bjerkek, som har illustrert forsiden. «Ved første øyekast ser illustrasjonen kanskje ut som en pen botanisk tegning, men når man ser nærmere etter, er det både mennesker og dyr i stor fare. De sitter fast i en aggressiv jungel som gror opp fra piller og medisin», sier Bjerkek. Flere av hennes arbeider kan du se her: www.kristinabjerkek.com 

Anbefalte artikler