Gisle Roksund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gisle Roksund

Gisle Roksund
07.06.2021
Liv Holmen Med verden i hendene 105 s. Hommersåk: Lyrikkforlaget, 2020. Pris NOK 298 ISBN 978-82-8398-047-9 Det er sjelden jeg sitter igjen med tårevåte øyne når jeg...
Gisle Roksund
11.01.2021
John Gunnar Mæland, red. Sykdommers sosiale røtter 281 s. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-52394-4 På fastlegekontoret ser jeg hver dag hvordan livet og...
Gisle Roksund
15.10.2018
Trond F. Aarre En mindre medisinsk psykiatri 196 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-03070-8 Denne boken er oppfølger til utgivelsen Manifest for psykisk helsevern...
Bente Prytz Mjølstad, Gisle Roksund, Petter Brelin, Stefán Hjörleifsson, Tor Carlsen
28.05.2018
Takk til Bjørn Backe for å løfte frem og invitere til debatt om de nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes ( 1 ). Han representerer i denne debatten en kritisk stemme fra...
Gisle Roksund
18.09.2017
Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrækkered. Snart er vi alle pasienter Medikalisering i Norden. 384 s, tab. Oslo: Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press, 2017. Pris NOK 399 ISBN...
Gisle Roksund, John Brodersen, Georg Espolin Johnson, Stefán Hjörleifsson, Morten Laudal, Elisabeth Swensen
08.12.2016
The position paper on overdiagnosis from the Norwegian College of General Practice is the first of its kind to be adopted by a national medical college. In terms of a critique of the profession, it...
Gisle Roksund, John Brodersen, Georg Espolin Johnson, Stefán Hjörleifsson, Morten Laudal, Elisabeth Swensen
06.12.2016
Norsk forening for allmennmedisins strategidokument om overdiagnostikk er det første i sitt slag vedtatt av en nasjonal fagmedisinsk forening. Det representerer en milepæl i norsk fagkritisk...
Jan Emil Kristoffersen, Gisle Roksund
20.09.2007
Morten Glasø og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 15/2007 en undersøkelse om bruk av ultralyd i allmennpraksis ( 1 ). Som Svein Z. Bratland & Svein Ødegaard påpeker i en ledsagende...
Gisle Roksund
17.05.2007
Legevaktarbeidet må styrkes gjennom bedre organisering, flere allmennleger og mer forskning Befolkningens behov for akutt helsehjelp er i stor grad basert på lett tilgjengelige legetjenester, og...
Gisle Roksund
17.05.2007
The out-of-hours services should be organized better, more general practitioners (GPs) should be employed and more research performed The population’s need for acute medical help is largely based on...
Gisle Roksund
01.05.2008
Det er 30 år siden Alma Ata-deklarasjonen, hovedmidlet til å nå målet om «Helse for alle i år 2000», ble vedtatt. Faksimile av «Allmennpraktikerens lille grønne» Gutter på min alder forbinder nok...
Gisle Roksund
03.06.2004
Allmennlegene følger ikke anbefalte retningslinjer for forebyggende arbeid med diabetikere. Hvorfor? Det allmennmedisinske miljøet i Norge og i særlig grad Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) har...
Elisabeth Swensen, Gisle Roksund
28.08.2003
Dette er en brevveksling mellom Gisle Roksund som driver privat allmennpraksis ved Klosterhagen legesenter i Skien (listestørrelse 1 600 personer) og Elisabeth Swensen som er fastlønnet kommunelege I...
Gisle Roksund
05.07.2016
Davies, James Sammenbrudd Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gavn. 246 s. Oslo: Abstrakt forlag 2016. Pris NOK 345ISBN 978-82-7935-382-9 Dette er en bok som mange burde lese! Målgruppen er fagfolk...
Gisle Roksund
08.04.2014
Multimorbidity and polypharmacy in the elderly is challenging. Specialist outpatient falls clinics can provide an important service, but GPs also have a considerable responsibility Unsteadiness is a...
Gisle Roksund
08.04.2014
Multimorbidity and polypharmacy in the elderly is challenging. Specialist outpatient falls clinics can provide an important service, but GPs also have a considerable responsibility Unsteadiness is a...
Sverre Sandberg, Janecke Thesen, Gisle Roksund, Trond Egil Hansen
23.09.2010
Det var med stor interesse vi leste artikkelen til Moe og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) om blodtrykksapparater som finnes på norske legekontor. At det er stor variasjon blant...
Gisle Roksund
29.04.2014
Jeg er overrasket over denne lederen ( 1 ). Det er solid internasjonal dokumentasjon for å hevde at overdiagnostikk og overbehandling er en av de største utfordringene moderne vestlig medisin står...
Henriette C. Jodal, Yasmin Donnabel Reyes, Gisle Roksund, Michael Bretthauer
11.11.2014
Usystematisk prostatakreftscreening med prostataspesifikt antigen (PSA) forekommer hyppig i allmennpraksis, selv om studier viser at screening ikke har effekt på prostataspesifikk mortalitet eller...
Gisle Roksund
08.04.2014
Multimorbiditet og polyfarmasi hos eldre er en utfordring. Spesialiserte fallpoliklinikker kan være viktige tilbud, men fastlegene har også et stort ansvar Ustøhet er et stort problem som påvirker...