Rettelse: En gravid kvinne med akutte magesmerter

Cecilie Fredvik Torkildsen, Ragnar Kvie Sande, Katrine Kirial, Mari Eide Andersen, Liv Cecilie Vestrheim Thomsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 559–62.

I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 560 skal det stå: En akutt hypoksisk hendelse defineres som pH < 7,0 med BD > 12 samt Apgar < 5 etter 5 minutter med tegn til moderat/alvorlig encefalopati.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler