Liv Cecilie Vestrheim Thomsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Cecilie Vestrheim Thomsen

Cecilie Fredvik Torkildsen, Ragnar Kvie Sande, Katrine Kirial, Mari Eide Andersen, Liv Cecilie Vestrheim Thomsen
12.05.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 559–62. In the Journal of the Norwegian Medical Association no. 9/2021, p. 560 the following should be written: An acute hypoxic event is defined as pH < 7.0 with...
Cecilie Fredvik Torkildsen, Ragnar Kvie Sande, Katrine Kirial, Mari Eide Andersen, Liv Cecilie Vestrheim Thomsen
07.05.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 559–62. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 560 skal det stå: En akutt hypoksisk hendelse defineres som pH < 7,0 med BD > 12 samt Apgar < 5 etter 5 minutter med...
Cecilie Fredvik Torkildsen, Ragnar Kvie Sande, Katrine Kirial, Mari Eide Andersen, Liv Cecilie Vestrheim Thomsen
19.04.2021
Abdominal pain is common in pregnancy and can be caused by anything from physiological changes to life-threatening illness. Non-obstetric conditions can be challenging to diagnose due to atypical...
Cecilie Fredvik Torkildsen, Ragnar Kvie Sande, Katrine Kirial, Mari Eide Andersen, Liv Cecilie Vestrheim Thomsen
19.04.2021
Magesmerter i graviditet er vanlig og kan skyldes alt fra fysiologiske forandringer til livstruende sykdom. Ikke-obstetriske tilstander kan være utfordrende å diagnostisere på grunn av utypisk...
Liv Cecilie Vestrheim Thomsen
03.05.2016
Felles årsaker, inkludert genendringer, regulerer risikoen for preeklampsi og assosierte tilstander som kardiovaskulær sykdom, diabetes mellitus og lungesykdom. Liv Cecilie Vestrheim Thomsen. Foto:...