Feil forskning

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I to nylige oversiktsartikler i tidsskriftet Anesthesiology har man gjennomgått den tilgjengelige litteraturen og konkludert med at liposomal bupivakain, markedsført i USA som Exparel, ikke er mer effektiv enn vandig bupivakain som lokalanestetikum. Dette har falt produsenten, Pacira BioSciences, tungt for brystet. Det kan man forstå. Firmaet har hatt en eventyrlig økonomisk vekst etter at preparatet ble godkjent, for Exparel er priset til om lag 100 ganger så mye som standard vandig bupivakain. Nå trues inntektene. Pacira har reist personlige søksmål med krav om økonomisk erstatning fra alle forfatterne, forfatteren av en korresponderende lederartikkel og redaktøren av Anesthesiology. I søksmålet kreves også at alle artiklene, en podkast og en quiz over samme tema skal avpubliseres og forbys.

  Selv om Pacira ikke vinner frem i retten, kan de ha oppnådd mye av hensikten, nemlig å markere at forskere og tidsskriftredaktører risikerer personlige represalier dersom de publiserer forskningsfunn som mektige krefter ikke liker. Budskapet er det samme som ved annen hets og trusler mot forskere: Ligg unna «feil» forskning, eller få med oss å gjøre. Slik trues, nok en gang, forskningens uavhengighet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media