Forside nr. 8/2021

Artikkel

Illustrasjon © Christian Bloom

Å la seg vaksinere er en solidarisk handling, spesielt hvis man selv er i en gruppe som har liten risiko for å bli alvorlig syk. Denne utgavens forside er knyttet til to kasuistikker om unge helsearbeidere som fikk bivirkninger etter vaksine mot covid-19.

«Jeg brukte litt tid på å finne en god innfallsvinkel», sier Christian Bloom, som har illustrert forsiden. «Tatt ut av sammenhengen kan en tegning som problematiserer vaksinebivirkninger, lett bli forstått som ‘vaksineskeptisk’. Løsningen var å zoome ut fra den enkelte sprøytespiss og heller se på helheten: Ja, noen rammes, men de aller, aller fleste gjør det ikke», sier han.

En annen av Christian Blooms tegninger; «World War C», av jordkloden som et koronavirus, ble nylig kåret til Årets avistegning 2021. Flere av hans arbeider kan du se her: https://www.bloom.no/

Anbefalte artikler