En bok å eie

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bo Baslund, Ulla Feldt-Rasmussen, Jens Kastrup et al., red.

  Medicin

  3.utg. 1 200, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2020. Pris DKK 1 300

  ISBN 978-87-93810-04-4

  Dette er den tredje utgaven av boken, som er beregnet som en lærebok for medisinstudenter og et oppslagsverk for leger i spesialisering. Forfatterne skriver at boken inneholder det de forventer at en legestudent har tilegnet seg i løpet av medisinstudiet. De presenterer en oversikt over alle deler av medisinen, fortelt på 14 kapitler. Nytt i denne utgaven er et kapittel om geriatri, med tanke på forventet økt andel eldre i fremtiden.

  Hvert kapittel er tradisjonelt oppbygget, med etiologi, patogenese, symptomer, funn, behandling og prognose. Sykdommer gjennomgås også i form av kasuistikker og gode illustrasjoner. Viktig kunnskap oppsummeres i faktabokser og oversiktlige tabeller. Flere kapitler avsluttes med tester, noe som vekker nysgjerrighet og ønske om å prestere, også hos en ferdig utdannet spesialist.

  Jeg stupte rett ned i kapittelet om hjerneslag og ble glad over å lese at hjerneslag nå presenteres som en akuttmedisinsk tilstand med behandlingsmuligheter, gitt rask kontakt med sykehus. Det ble også forklart godt hva som skjer når hjernens blodforsyning akutt stopper. Et kasus beskrev et optimalt behandlingsforløp, og spesielt likte jeg en tabell som viste ulike årsaker til hjerneslaget i relasjon til alder.

  Begeistringen ble imidlertid redusert da jeg kom til det nye kapitlet om geriatri. Det var rett og slett kjedelig, med generell beskrivelse av funksjonssvikt og geriatriske syndromer, nærmest løsrevet fra konkret kunnskap og evidens. Sitatet «Den syge ældre pasient trækker seg tilbake til seg selv» er beskrivende for innholdet i kapitlet. Som geriater ville jeg i stedet vektlagt viktigheten av rask diagnostikk og behandling av akutt sykdom, i tillegg til helhetlig tilnærming for å bevare ressurser.

  Boken kan også fungere som et oppslagsverk. Et raskt oppslag på trombocytopeni viste en praktisk tilnærming til problemet, delen om hodepine og smerte ga praktisk veiledning, og jernmangelanemi var pedagogisk fremstilt. Jeg kjente jeg trengte oppdatering innen immunologi, men her fant jeg en litt vel forenklet fremstilling.

  Etter å ha lest, bladd og kikket i boken ved flere anledninger merker allikevel at jeg liker å sitte med innbunden kunnskap i fanget, og at boken innbyr til mer lesing og læring. Det vektlegges fremdeles en god anamnese og klinisk undersøkelse, og ikke minst kunnskap om prognose.

  Jeg tror rett og slett at jeg kjøper et eksemplar til egen avdeling og til familiens medisinstudent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media