Hege Ihle-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Ihle-Hansen

Stephanie Knudtzon, Leon Andrew Lane, Knut Melhuus, Hege Ihle-Hansen
03.05.2018
Vi viser til artikkelen om perioperativ opphold av antikoagulasjon i form av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ), hvor det gjøres oppmerksom på risiko for iskemiske hjerneslag hos...
Hege Ihle-Hansen
26.06.2017
Linn-Heidi Lunde Myter om aldring - Et psykologisk perspektiv 151 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 329 ISBN: 978-82-05-49836-5 Intensjonen er å avlive myter og bedre kunnskapen om aldring...
Hege Ihle-Hansen, Torgeir Bruun Wyller
16.02.2017
I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 intervjues Marton König om sine fagfelt nevrologi og nevrokirurgi ( 1 ). Utvilsomt viktige fag og utvilsomt en god og entusiastisk representant! Men han bommer når han...
Johan Runar Bro Sundin, Anne Rita Øksengård, Line Sveberg Røste, Jan Svendsen, Hege Ihle-Hansen
02.09.2014
Rask kognitiv forverring og akutt funksjonssvikt kan ha flere årsaker. Ved korrekt diagnose, behandling og rehabilitering kan man gjenvinne opprinnelig funksjonsnivå. En aldrende hjerne med vaskulære...
Håkon Ihle-Hansen, Guri Hagberg, Bente Thommessen, Hege Ihle-Hansen
02.06.2015
Hjerneinfarkt i forsyningsområdet til det bakre kretsløpet har uspesifikke symptomer og kan være en diagnostisk utfordring. For å sikre flere optimal behandling må kunnskapen om symptomene økes både...