Hvor lenge bør en covid-19-pasient isoleres?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en sør-koreansk studie ble covid-19-virus påvist maksimalt tolv dager etter symptomdebut, mens PCR-testen var positiv over dobbelt så lenge.

  Illustrasjon: andresr/iStock
  Illustrasjon: andresr/iStock

  For kort isolasjon ved covid-19-sykdom gir risiko for smitte. Samtidig har for lang isolasjon unødvendige samfunnsøkonomiske og personlige konsekvenser. Polymerasekjedereaksjonstest (PCR-test) er standard for påvisning av sykdom, men er dårlig egnet til å avgjøre tidspunkt for avisolering, fordi testen kan være positiv lenge etter overstått sykdom.

  I en studie fra Sør-Korea, publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, ble 21 pasienter med covid-19 undersøkt gjentatte ganger med PCR-test og dyrking av virus i cellelinjer (1). Denne kompliserte dyrkingsmetoden gjør det mulig å påvise infeksiøse viruspartikler. Sykdomsskår indikerte mild til moderat sykdom, der 15 pasienter hadde pneumoni og 8 fikk oksygentilførsel.

  Median tid fra symptomdebut til første negative virusprøve var 7 dager (95 % KI 5–10). Lengste tidsrom fra symptomdebut til siste positive virusprøve var 12 dager. Median tid frem til første negative PCR-test var 34 dager (nedre grense for 95 % KI 24 dager).

  – I denne studien ble viruspartikler skilt ut i en betydelig kortere periode enn det var mulig å påvise viralt DNA. Den systematiske sammenligningen av resultatene fra PCR-tester med virusisolering gjør det mulig å «oversette» data fra laboratorier hvor virusisolering ikke utføres, sier Anna Karin Germundsson Hauge, som er virolog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

  – Selv om en pasient kan avgi en positiv PCR-test i lang tid, vil pasienten mest sannsynlig ikke være smittebærende. Denne studien gir viktig kunnskap om hvor lenge man kan smitte videre, og er derfor nyttig for å sette riktig nivå for isoleringstiltak, sier Hauge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media