Vellykket vekting av hudsykdommer

Emilia Hugdahl Om forfatteren
Artikkel

Lars Erik Bryld, Michael Heidenheim

Dermatologi og venerologi

2.utg. 478 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450

ISBN 978-87-93810-32-7

Danske lærebøker i dermatologi har en lang tradisjon som pensum for medisinstudenter i Norge. I forordet til denne bokens 1. utgave (2015) kunngjorde forfatterne at de har valgt å vekte emnene i større grad enn andre danske lærebøker i dermatologi, for «at opnå en logisk og større opstillingsmæssig systematik». Med 2. utgaven har Bryld og Heidenheim forsøkt å enda «tydeligere at fremhæve de almindeligste og viktigste sykdommer». Det er et godt utgangspunkt for en bok med medisinstudenter som målgruppe.

Kapittelinndelingen er særdeles logisk og oversiktlig. Dette er en kunst i hudfaget, da det eksisterer flere parallelle måter å klassifisere mange av sykdommene på. Kapitlene er lettleste, med en forståelig bruk av underoverskrifter, og teksten er understøttet av enkle tabeller, illustrasjoner og rikelig med kliniske bilder.

I det innledende kapitlet tydeliggjøres den kliniske relevansen av de ulike bestanddelene av hudens oppbygning, patofysiologi og immunologi gjennom eksempler på hudsykdommer som kan oppstå ved avvik. Her gis også en fin gjennomgang av den dermatologiske anamnesen samt lett forståelige beskrivelser og illustrasjoner av primære og sekundære efflorescenser. Sykdomskapitlene dekker godt det dermatologiske sykdomspanoramaet, med en logisk kategorisering av sykdommene.

Det er et eget avsnitt om dermatologi hos barn, men ingen omtale av hvordan hudsykdommer arter seg hos pasienter med mørkere pigmenterte hudtyper. Generelt har lærebøker i dermatologi tatt utgangspunkt i hvordan hudsykdommer presenterer seg i lyst pigmenterte hudtyper. Dette er uheldig, da hudsykdommer ofte har en annen presentasjon i mørkere hudtyper. For eksempel vil rødmen i huden ved inflammatoriske hudsykdommer ikke være like synlig og kan derfor bli undervurdert.

Hudsykdommer hos gravide er heller ikke dekket. Bokens styrke er likevel nettopp vektingen av temaene, som tydeliggjør de viktigste hudsykdommene. At det er rikelig med kliniske bilder, er et stort pluss. Dermatologi og venerologi fremstår som et svært godt valg for medisinstudenter som skal lære seg hudfaget under medisinstudiet.

Anbefalte artikler