Emilia Hugdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Emilia Hugdahl

Emilia Hugdahl
19.04.2021
Lars Erik Bryld, Michael Heidenheim Dermatologi og venerologi 2.utg. 478 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450 ISBN 978-87-93810-32-7 Danske lærebøker i...
Emilia Hugdahl
26.10.2020
The incidence of scabies is increasing, and its treatment is complicated and expensive. Many family doctors and dermatologists would agree with the following statement: scabies has become a public...
Emilia Hugdahl
26.10.2020
Forekomsten av skabb øker, og behandlingen er komplisert og dyr. Mange fastleger og hudleger vil være enig i dette utsagnet: Skabb er blitt et folkehelseproblem. Skabb gir en intens og utbredt kløe...