Den vanskelige skikkethetsvurderingen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kari Kildahl, red.

  Skikket for yrket?

  Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger. 240 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-15-03243-6

  Alle helseprofesjonsutdanningene, sammen med lærer- og pedagogutdanninger og noen få andre, omfattes av «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning». Underveis i disse studiene skal studentene vurderes på om de er skikket for yrket. Hvis det oppstår konkret tvil, skal det leveres en tvilsmelding til institusjonens skikkethetsansvarlig (institusjonsansvarlig). Deretter skal det gjennomføres en særskilt skikkethetsvurdering. En slik prosess kan ende i at studenten utestenges fra studiet.

  Denne boken henvender seg til alle som kommer i kontakt med studenter i disse utdanningene, og er ment å være særlig nyttig for dem som arbeider med skikkethetssaker.

  Boken er i et svært hendig pocketformat, med oversiktlig utforming og logiske kapitteloverskrifter. Språket er klart og lettlest. Boken har ingen illustrasjoner.

  Først kommer noen kapitler om regelverk og lovverk. Deretter kommer en rekke kapitler som går gjennom de forskjellige delene av en skikkethetssak, fra det foreligger en tvilsmelding til en slik sak eventuelt kan havne i rettsvesenet.

  Forfatterne har bred erfaring med og kunnskap om skikkethetsvurdering i forskjellige deler av høyere utdanning. Kapitlene har litt varierende språk og form, uten at det forstyrrer lesingen. Noen av kapitlene gir også nyttige henvisninger til forfatternes egne erfaringer.

  Boken kan leses fra perm til perm, men fungerer minst like mye som en lett tilgjengelig oppslagsbok. Den har en god innholdsfortegnelse som gjør det lett å finne frem. Den vil være særlig nyttig når man er i tvil om hvordan man skal håndtere situasjoner når det oppstår tvil om skikkethet, eller når man er i tvil om håndteringen underveis i en skikkethetssak.

  Det finnes ikke annen litteratur på dette feltet tilpasset norsk regelverk og kultur, og en slik oversikt har vært etterspurt. Boken er svært verdifull for dem som er institusjonsansvarlige. Også studieprogramansvarlige og studieadministratorer som får med slike saker å gjøre vil ha stor glede av boken, ikke minst som grunnlag for opplæring av praksisveiledere og andre undervisere. Boken bør også være lett tilgjengelig for dem som skal orientere studentene om skikkethetsregelverket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media