Arne Tjølsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Tjølsen

Arne Tjølsen
19.04.2021
Kari Kildahl, red. Skikket for yrket? Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger. 240 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-03243-6 Alle helseprofesjonsutdanningene,...
Lars Jørgen Rygh, Kjell Hole, Arne Tjølsen
08.09.2005
De perifere sensoriske nevronene som registrerer smertefulle stimuli (nociseptorene) og deres forbindelser i ryggmargen er blitt nøye studert de siste tiår. I denne artikkelen vil vi beskrive nye...