Pernille Harg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Statens legemiddelverk

Hun har bidratt med design, fortolkning av resultatene og bearbeiding av manuskriptet.

Pernille Harg er cand.pharm. og seniorrådgiver.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Pernille Harg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media