Pernille Harg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Statens legemiddelverk

Hun har bidratt med design, fortolkning av resultatene og bearbeiding av manuskriptet.

Pernille Harg er cand.pharm. og seniorrådgiver.

Artikler av Pernille Harg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media