Samfunnspolitisk avdeling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Samfunnspolitisk avdeling

Samfunnspolitisk avdeling
07.09.2020
16. oktober arrangerer Legeforeningen en heldagskonferanse om covid-19. Hensikten er å få direkte erfaringer fra våre medlemmer og tillitsvalgte ute i tjenesten, men også...
Samfunnspolitisk avdeling
25.05.2020
For første gang avholdes Legeforeningens landsstyremøte digitalt. Det skjer onsdag 27. mai. Korona-pandemien har tvunget frem nye måter å møtes på. Som f...
Samfunnspolitisk avdeling
04.05.2020
Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under korona-pandemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter. RYDDIG...
Samfunnspolitisk avdeling
04.05.2020
Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade. En samlet arbeidstakerside krever utvidelse av forsikringsdekningen for ansatte...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
Kommunenes Sentralforbund (KS) har gått ut med en anbefaling til alle sine medlemskommuner om at fastleger i karantene og isolasjon gis en inntektskompensasjon lik Allmennlegeforeningen sin...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold. VILLA SANA: Ressurssenteret er et...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
Oppgjøret i privat sektor har blitt utsatt på grunn av koronaviruset. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes. Forhandlingene mellom Norsk Industri og...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
I en situasjon med stor risiko for at helsepersonell blir smittet, forventer Legeforeningen at sykehus og kommuner gjør alt de kan for å dempe risikoen. MEDLEMMER I FRONT: – Vi...
Charlotte Ibsen Henriksen, Kari Schrøder Hansen
24.02.2020
Hvordan utdanner man spesialister i et land med stor mangel på helsepersonell? Legeforeningen samarbeider med Society of Medical Doctors Malawi for å finne løsninger på...
Anne Helene Lund
03.02.2020
Er beredskapen i helsevesenet god nok? Spørsmålet ble stilt under helsepolitisk seminar i Midt-Norge. LEGEMIDDELMANGEL: Steinar Madsen, indremedisiner og medisinsk fagdirektør i...
Samfunnspolitisk avdeling
09.09.2019
Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i KLP. REFUSJON: I 2018 ble det utbetalt cirka 2,33 millioner kroner i refusjon...