Samfunnspolitisk avdeling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Samfunnspolitisk avdeling

Charlotte Ibsen Henriksen, Kari Schrøder Hansen
24.02.2020
Hvordan utdanner man spesialister i et land med stor mangel på helsepersonell? Legeforeningen samarbeider med Society of Medical Doctors Malawi for å finne løsninger på...
Anne Helene Lund
03.02.2020
Er beredskapen i helsevesenet god nok? Spørsmålet ble stilt under helsepolitisk seminar i Midt-Norge. LEGEMIDDELMANGEL: Steinar Madsen, indremedisiner og medisinsk fagdirektør i...
Samfunnspolitisk avdeling
09.09.2019
Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i KLP. REFUSJON: I 2018 ble det utbetalt cirka 2,33 millioner kroner i refusjon...