Samfunnspolitisk avdeling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Samfunnspolitisk avdeling

Samfunnspolitisk avdeling
08.03.2021
Samfunnsøkonomisk analyse og Legeforeningen vil gjennom legebarometeret kartlegge mangelen på fastleger, psykiatere og LIS-stillinger. – Legebarometeret vil vise hvor stor mangelen...
Samfunnspolitisk avdeling
22.02.2021
For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap i Den norske legeforening, er vi avhengige av å ha korrekt informasjon om deg. Vi trenger din kontaktinformasjon, din...
Samfunnspolitisk avdeling
01.02.2021
Fristen for å søke Marie Spångberg-prisen, kvalitetsprisen og studie- og reisestipend til yngre indremedisinere, er 1. mars. Kvalitetsprisene skal belønne og stimulere til...
Samfunnspolitisk avdeling
23.11.2020
Professor Dag Årsland ved Stavanger universitetssjukehus mottok den mest prestisjetunge nevrologiprisen i Norge, Monrad-Krohns pris 2020, for sitt bidrag innen demensforskning. GLAD: – Forskningen er...
Samfunnspolitisk avdeling
23.11.2020
Den tidligere lederen av Norsk forening for allmennmedisin går inn i sin tredje periode som leder for over 220 000 høyt utdannede. Sollien er lege og tidligere leder av Norsk forening...
Samfunnspolitisk avdeling
26.10.2020
Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen...
Samfunnspolitisk avdeling
07.09.2020
16. oktober arrangerer Legeforeningen en heldagskonferanse om covid-19. Hensikten er å få direkte erfaringer fra våre medlemmer og tillitsvalgte ute i tjenesten, men også...
Samfunnspolitisk avdeling
25.05.2020
For første gang avholdes Legeforeningens landsstyremøte digitalt. Det skjer onsdag 27. mai. Korona-pandemien har tvunget frem nye måter å møtes på. Som f...
Samfunnspolitisk avdeling
04.05.2020
Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under korona-pandemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter. RYDDIG...
Samfunnspolitisk avdeling
04.05.2020
Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade. En samlet arbeidstakerside krever utvidelse av forsikringsdekningen for ansatte...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
Kommunenes Sentralforbund (KS) har gått ut med en anbefaling til alle sine medlemskommuner om at fastleger i karantene og isolasjon gis en inntektskompensasjon lik Allmennlegeforeningen sin...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold. VILLA SANA: Ressurssenteret er et...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
Oppgjøret i privat sektor har blitt utsatt på grunn av koronaviruset. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes. Forhandlingene mellom Norsk Industri og...
Samfunnspolitisk avdeling
20.04.2020
I en situasjon med stor risiko for at helsepersonell blir smittet, forventer Legeforeningen at sykehus og kommuner gjør alt de kan for å dempe risikoen. MEDLEMMER I FRONT: – Vi...
Charlotte Ibsen Henriksen, Kari Schrøder Hansen
24.02.2020
Hvordan utdanner man spesialister i et land med stor mangel på helsepersonell? Legeforeningen samarbeider med Society of Medical Doctors Malawi for å finne løsninger på...
Anne Helene Lund
03.02.2020
Er beredskapen i helsevesenet god nok? Spørsmålet ble stilt under helsepolitisk seminar i Midt-Norge. LEGEMIDDELMANGEL: Steinar Madsen, indremedisiner og medisinsk fagdirektør i...
Samfunnspolitisk avdeling
09.09.2019
Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i KLP. REFUSJON: I 2018 ble det utbetalt cirka 2,33 millioner kroner i refusjon...