Spinalt hematom etter spinalpunksjon

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Spinalt hematom er en sjelden komplikasjon til spinalpunksjon, både hos pasienter med og uten koagulasjonsforstyrrelser.

Illustrasjon: Science Photo Library / NTB

Spinalt hematom kan oppstå etter spinalpunksjon og forårsake mekanisk kompresjon av ryggmargen. En ny dansk studie basert på flere enn 80 000 spinalpunksjoner viser at dette er en sjelden komplikasjon (1). Spinalt hematom innen 30 dager etter spinalpunksjon var kun marginalt hyppigere hos pasienter med koagulopati enn dem uten, med en forekomst på henholdsvis 2,3 promille (95 % KI 1,5 til 3,4) og 2,0 promille (95 % KI 1,6 til 2,4).

– Spinalt hematom som komplikasjon til spinalpunksjon er noe vi stadig tenker på, men som jeg hittil i karrieren heldigvis bare har sett et par ganger, forteller Morten Horn, som er overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

– Forskerne bak denne studien mistenker at frykten for å forårsake et spinalt hematom hos pasienter med grenseverdier for koagulopati har gjort klinikere mer restriktive med spinalpunksjon, noe som kan ha gitt en seleksjonsskjevhet i studien, mener han.

– Pasienter som likevel har blitt spinalpunktert tross slike grenseverdier, kan ha vært pasienter der risikoen for blødning på mer generelt grunnlag har blitt vurdert som lav, sier Horn.

Norske nevrologer bruker andre referanseverdier for koagulopati enn i den danske studien. Evidensgrunnlaget for de norske grensene for når spinalpunksjon er trygt å gjennomføre, er svakt, ifølge Horn, som mener at den kanskje viktigste lærdommen studien gir, er at risikoen for spinalt hematom ved spinalpunksjon tross alt er liten.

Anbefalte artikler