Kurs om prøvetakning ved covid-19

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra mange kommuner om mangel på personell til å gjennomføre prøvetaking ved covid-19. Dette er en utfordring som kurset kan være med å lette.

Det er avgjørende for kommunehelsetjenesten å ha tilgang til personale som vet hvordan prøvetakingen ved covid-19 skal utføres, og å ha tilgang til systemer som sikrer at man raskt kan øke sin testkapasitet ved økt smitte og smitteutbrudd. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, Noklus, har derfor lansert et helt nytt e-læringskurs om prøvetakers rolle ved covid-19.

Laboratorieprøver har en sentral plass i arbeidet med covid-19. Kunnskap og ferdigheter er viktig for å sikre god kvalitet på prøven.

Tredelt kurs

E-læringskurset består av tre kapitler og har en varighet på 20 minutter. Første del retter seg mot både prøvetaker og leder, eller andre som har ansvar for å etablere testrutiner. Her gis en oversikt over laboratorieprøvens betydning i arbeidet med covid-19, og hvilke testrutiner som må være på plass ved den enkelte enhet.

Neste del har fokus på hvordan prøver til covid-19 skal tas og behandles i tråd med nasjonale retningslinjer og rutiner for smittevern. Illustrasjoner, bilder og film bidrar til god læring. Det samme gjør pasienthistorien som går som en rød tråd gjennom kurset og forankrer teorien til den praktiske hverdagen.

I siste del gis en kort innføring i hurtigtester for påvisning av antistoffer mot covid-19, før det hele avsluttes med en kursprøve bestående av ti spørsmål.

Anbefalte artikler