Vilde Baugstø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vilde Baugstø

Vilde Baugstø
30.03.2020
Legeforeningen oppfordrer alle foreningsledd til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt. MOTTOK...
Vilde Baugstø
30.03.2020
Tuva Stranger Mjønes studerer medisin i Ungarn og ønsker å bli fastlege. Legeforeningens mentorordning passet derfor perfekt for henne. GODT SAMARBEID: Medisinstudent Tuva...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Den nystiftede foreningen skal blant annet jobbe for å bidra til bedre helsetjenester i Bosnia-Hercegovina. NYETABLERT: Det nye styret i Norsk-bosnisk lege- og psykologforening. Fra venstre:...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Legeforeningens nye IT-utvalg for 2020–2022 var nylig samlet i sitt første møte. LEGEFORENINGENS IT-UTVALG: Fra høyre: Erle Refsum, Anders Dyreborg Nielsen, Peter...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Soria Moria står igjen klar til å ta imot landsstyret når delegatene samles til det årlige møtet 26. – 28. mai. LANDSSTYREMØTE: President i Legeforeningen...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Etter nesten 30 år er arbeidshverdagen som fastlege over for Svein Aarseth. Men som leder av Rådet for legeetikk, har ikke 70-åringen planer om å legge inn årene helt...
Vilde Baugstø
24.02.2020
Oslo tingrett mente Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen. Legeforeningen er uenig og har derfor anket saken til lagmannsretten. PRINSIPIELL SAK: Anken ble sendt til...
Vilde Baugstø
24.02.2020
Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL) har vokst i hurtig tempo. Nå lanserer de en ny påmeldingsløsning som gjør det enda enklere å komme i gang med kvalitetsarbeidet...
Vilde Baugstø
03.02.2020
Nå får du enda bedre lånerente på både nye og eksisterende lån i lånefondet for privat legepraksis. Fra 1. januar 2020 ble rentene for både...
Vilde Baugstø
03.02.2020
– Å få kvalitetsprisen var en kjempemotivasjon for hele teamet til å jobbe videre, sier Nicolas Øyane som mottok prisen på vegne av SKIL i 2017. VANT I 2017: Fra...
Vilde Baugstø
13.01.2020
Godt samarbeid mellom fastlegene og annet helsepersonell var et av flere tema da trepartssamarbeidet gjestet Nesbyen legesenter. BESØK: Trepartssamarbeidet på besøk i Nesbyen. Fra...
Vilde Baugstø
09.12.2019
Kreftforeningens vitensenter var stappfullt da Yngre leger forening (Ylf) og Oslo legeforening avholdt arrangementet «Livet som ung lege». PANEL: Fra venstre: Leder i Ylf, Kristin Utne,...
Vilde Baugstø
18.11.2019
Legeforeningen har et stort, internasjonalt engasjement. Derfor inviterer fagstyret til internasjonal dag på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 4. desember. ENGASJERT: Jannicke...
Vilde Baugstø
04.11.2019
Over 400 norske medisinstudenter fra hele Europa deltok på 34 forskjellige kurs da Norsk medisinstudentforening arrangerte tidenes største faghelg. KURS: Medisinstudentene kunne melde...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er derfor glade for at rapporten konkluderer med at antallet...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
Det nye statsbudsjettet er dyster lesning for helsesektoren. Blant annet inneholder budsjettet ingen satsing på en fastlegeordning i krise. PÅ STORTINGET: President i Legeforeningen, Marit Hermansen...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
21.10.2019
– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten at man samtidig tilfører friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig ø...
Vilde Baugstø
21.10.2019
I 27 år har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, Noklus, jobbet med å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten i Norge. Under årets...
Vilde Baugstø
21.10.2019
For andre år på rad sparker Helsedirektoratet i gang kampanjen «Stopptober». Norsk forening for allmennmedisin oppfordrer alle fastleger til å snakke med pasienter om r...
Vilde Baugstø
07.10.2019
Professor Reidun Førde har blitt utnevnt til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin store innsats for medisinsk etikk gjennom flere tiår. UTDELING: Kansellisjef...