Vilde Baugstø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vilde Baugstø

Vilde Baugstø
19.08.2019
Helseopplysningene som tidligere ble gitt på papir, vil nå bli overlevert digitalt. Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) har sammen med forsikringsbransjen tatt initiativ til en...
Vilde Baugstø
19.08.2019
Nesvold har gjennom flere tiår arbeidet for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. RØRT: Helle Nesvold under utdelingen av Kongens Fortjenstmedalje i Oslo Rå...
Vilde Baugstø
19.08.2019
Dette er lederen for medisinstudentene sine beste tips til nye studenter. FRITID ER VIKTIG: – Vær sosial. Engasjer deg i en forening, bli med i idrettslaget, eller gjør noe annet...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Legeforeningen skal arbeide for styrket kapasitet og kvalitet i hele helsetjenesten. DISKUSJON: Etter flere innspill fra salen, ble nytt prinsipp- og arbeidsprogram vedtatt. Foto: Thomas Eckhoff /...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Under Allmennmedisinsk våruke hadde både Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) og Allmennlegeforeningen (Af) valg av ny leder, nestleder og styre forøvrig. NYVALGTE: Marte Kvittum Tangen og Nils...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Under landsstyremøtets første dag, ble det delt ut flere priser til leger og forskere. ÅRETS VINNERE: Prisvinnerne sammen med president Marit Hermansen og visepresident Christer...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Om to år samles Legeforeningens landsstyre på Vestlandet. Bergen, Stavanger og Østfold knivet alle om hvem som skulle få arrangere Legeforeningens landsstyremøte i...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Inngangen til arbeidsmarkedet for nyutdannede leger og LIS1, ble et hett tema under landsstyremøtet i Kristiandsand. INNLEDET: Øystein Ohr, leder i Norsk medisinstudentforening, og Anja...
Vilde Baugstø
27.05.2019
– Jeg overtar ledervervet med ærefrykt. Anne-Karin Rime ble innstilt av valgkomiteen som ny leder av Overlegeforeningen og ble valgt under årsmøtet onsdag 24. april. Hun overtar vervet etter Jon...
Vilde Baugstø
27.05.2019
- Vi har utrolig mye vi skal jobbe med framover, sa den nyvalgte lederen fra scenen. GLAD: Ylfs landsråd klapper for Kristin Utne etter at hun er valgt som ny leder av foreningen. Foto: Vilde Baugstø...
Vilde Baugstø
27.05.2019
Tirsdag 4. til torsdag 6. juni møtes landsstyret i Kristiansand. Legeforeningen inviterer til inspirerende dager, og ser frem til gode debatter og sosialt samvær. KONSENTRASJON: Bå...
Vilde Baugstø
27.05.2019
Årets helsepolitiske barometer viser at over 80 prosent av befolkningen mener det må investeres mer i sykehusene i Norge. KOMMENTERTE BAROMETERET: – Mange er bekymret for framtida...
Vilde Baugstø
06.05.2019
Medisinutdanningen i Norge skal få nasjonale retningslinjer. Legeforeningen har levert sitt høringssvar til departementet om utformingen av retningslinjene. MÅ BEVARES: Ø...
Vilde Baugstø
06.05.2019
Hellerudsletta er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag og debatter. ØNSKER VELKOMMEN: Leder for...
Vilde Baugstø
08.04.2019
Hele fire kandidater har meldt sitt forhåndskandidatur. Vi har tatt en prat med hver enkelt av dem. Yngre legers forening (Ylf) skal velge ny leder i april. Nåværende leder, Christer Mjåset,...
Vilde Baugstø
25.03.2019
Med en felles målsetting om å styrke Legeforeningens faglige stemme møttes sentralstyret og fagstyret for første gang. GOD STEMNING: Det var gode diskusjoner og god stemning...
Vilde Baugstø
25.03.2019
Leger som går av med pensjon, fremtidig befolkningsvekst og reduksjon i arbeidsbelastningen blant fastleger, krever en solid økning i antallet ALIS-stillinger, viser ny rapport. TRENGER...
Vilde Baugstø
25.03.2019
I 2018 fylte spesialistutdanningen 100 år. På Legeforeningens årlige lederseminar i januar ble det markert med et foredrag av historiker Per Haave, som er statsstipendiat og...
Vilde Baugstø
11.03.2019
Legeforeningen og Virke er enige om ny nasjonal særavtale. ENIGHET: Legeforeningens president Marit Hermansen (t.h.), og forhandlingssjef i Virke, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Legeforeningen...
Vilde Baugstø
11.03.2019
Marit Hermansen ble valgt til president i Legeforeningen for fire år siden. Til våren stiller hun som presidentkandidat for en tredje periode, som eneste forhåndsmeldte kandidat. Vi...