Vilde Baugstø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vilde Baugstø

Vilde Baugstø
18.11.2019
Legeforeningen har et stort, internasjonalt engasjement. Derfor inviterer fagstyret til internasjonal dag på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 4. desember. ENGASJERT: Jannicke...
Vilde Baugstø
04.11.2019
Over 400 norske medisinstudenter fra hele Europa deltok på 34 forskjellige kurs da Norsk medisinstudentforening arrangerte tidenes største faghelg. KURS: Medisinstudentene kunne melde...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er derfor glade for at rapporten konkluderer med at antallet...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
Det nye statsbudsjettet er dyster lesning for helsesektoren. Blant annet inneholder budsjettet ingen satsing på en fastlegeordning i krise. PÅ STORTINGET: President i Legeforeningen, Marit Hermansen...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
21.10.2019
– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten at man samtidig tilfører friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig ø...
Vilde Baugstø
21.10.2019
I 27 år har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, Noklus, jobbet med å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten i Norge. Under årets...
Vilde Baugstø
21.10.2019
For andre år på rad sparker Helsedirektoratet i gang kampanjen «Stopptober». Norsk forening for allmennmedisin oppfordrer alle fastleger til å snakke med pasienter om r...
Vilde Baugstø
07.10.2019
Professor Reidun Førde har blitt utnevnt til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin store innsats for medisinsk etikk gjennom flere tiår. UTDELING: Kansellisjef...
Vilde Baugstø, Lisbet Kongsvik
07.10.2019
– Psykiatri gir som få andre medisinske fag en videre forståelse av mennesket som individ og hvordan sosiale forhold former vårt indre liv og påvirker adferd. TYDELIG:...
Vilde Baugstø, Tor Martin Nilsen
07.10.2019
Historiens andre faglandsråd ble arrangert i september på Sundvolden hotell – med debatter, nytt arbeidsprogram og valg av nytt styre. NYTT FAGSTYRE: Fra venstre: Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte...
Vilde Baugstø
23.09.2019
Legeforeningens fagstyre inviterer til faglandsråd 11. og 12. september. Valg av nytt styre står på programmet. VEDTATT: Faglandsrådet ble vedtatt etablert under landsstyrem...
Vilde Baugstø
09.09.2019
Startskuddet for årets kommunevalgkamp gikk under Arendalsuka. Her ble fastlegeordningen og hva som må til for å berge denne, diskutert. Helseministeren justerte krisen opp fra 6...
Vilde Baugstø
09.09.2019
1. september var Legeforeningens nye sentralstyre på plass. Aktuelt i foreningen har stilt to spørsmål til de nye medlemmene. NYTT SENTRALSTYRE: (fra venstre) Clara Bratholm (ny),...
Vilde Baugstø
19.08.2019
Helseopplysningene som tidligere ble gitt på papir, vil nå bli overlevert digitalt. Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) har sammen med forsikringsbransjen tatt initiativ til en...
Vilde Baugstø
19.08.2019
Nesvold har gjennom flere tiår arbeidet for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. RØRT: Helle Nesvold under utdelingen av Kongens Fortjenstmedalje i Oslo Rå...
Vilde Baugstø
19.08.2019
Dette er lederen for medisinstudentene sine beste tips til nye studenter. FRITID ER VIKTIG: – Vær sosial. Engasjer deg i en forening, bli med i idrettslaget, eller gjør noe annet...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Legeforeningen skal arbeide for styrket kapasitet og kvalitet i hele helsetjenesten. DISKUSJON: Etter flere innspill fra salen, ble nytt prinsipp- og arbeidsprogram vedtatt. Foto: Thomas Eckhoff /...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Under Allmennmedisinsk våruke hadde både Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) og Allmennlegeforeningen (Af) valg av ny leder, nestleder og styre forøvrig. NYVALGTE: Marte Kvittum Tangen og Nils...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Under landsstyremøtets første dag, ble det delt ut flere priser til leger og forskere. ÅRETS VINNERE: Prisvinnerne sammen med president Marit Hermansen og visepresident Christer...
Vilde Baugstø
24.06.2019
Om to år samles Legeforeningens landsstyre på Vestlandet. Bergen, Stavanger og Østfold knivet alle om hvem som skulle få arrangere Legeforeningens landsstyremøte i...