Vilde Baugstø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vilde Baugstø

Vilde Baugstø
29.06.2020
I slutten av mai ble det kjent at regjeringen foreslår å bevilge 53 millioner kroner til 100 midlertidige LIS1-stillinger. – De nye stillingene skal gjennomføres i tråd...
Vilde Baugstø
15.06.2020
Koronaepidemien har i stor grad påvirket helsetjenesten og Legeforeningens medlemmer. Legeforeningen har arbeidet grundig og systematisk opp mot myndigheter og media for å ivareta...
Vilde Baugstø
15.06.2020
Under Legeforeningens digitale landsstyremøte, ble det vedtatt enkelte endringer i rettshjelpsordningen for medlemmer. Legeforeningen tilbyr to former for juridisk bistand. Hovedformen er...
Vilde Baugstø
15.06.2020
Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen...
Vilde Baugstø
15.06.2020
Behovet for endringene har vist seg gjennom erfaringer med arbeid i fagaksen. Lovendringer i fagaksen ble drøftet under Legeforeningens digitale landsstyremøte. Forslagene omhandlet syv...
Linda Ophaug, Vilde Baugstø
25.05.2020
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) gir medisin-, sykepleier- og bioingeniørstudenter fri tilgang ut året til e-læringskurs i laboratoriearbeid...
Vilde Baugstø
25.05.2020
Legeforeningen har etablert en egen rådgivningsgruppe i påvente av økt etterspørsel etter medisinskfaglige råd som følge av koronaviruset. RÅDGIR: Cecilie...
Vilde Baugstø
25.05.2020
«Rett lege i rett jobb» er mottoet for Tidsskriftets stillingsportals nye tjeneste, Rekrutteringstjenester. Gjennom en enkel registrering vil man få tips og veiledning om stillinger...
Vilde Baugstø
04.05.2020
Et stort ønske om å bidra i helsevesenet, usikkerhet rundt eksamen og utenlandsforbud, er noe av det som preger medisinstudenter i Norge og utlandet under korona-pandemien. MANGE...
Vilde Baugstø
04.05.2020
Så godt som alle fastleger i Norge har nå installert videoutstyr for bruk i konsultasjonene. Men også for andre leger kommer video godt med i disse dager. UVURDERLIG: Fastlege...
Vilde Baugstø
20.04.2020
Mener e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt. ADVARER: Norsk forening for lungemedisin påpeker at e-sigaretter inneholder en...
Vilde Baugstø
30.03.2020
Legeforeningen oppfordrer alle foreningsledd til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt. MOTTOK...
Vilde Baugstø
30.03.2020
Tuva Stranger Mjønes studerer medisin i Ungarn og ønsker å bli fastlege. Legeforeningens mentorordning passet derfor perfekt for henne. GODT SAMARBEID: Medisinstudent Tuva...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Den nystiftede foreningen skal blant annet jobbe for å bidra til bedre helsetjenester i Bosnia-Hercegovina. NYETABLERT: Det nye styret i Norsk-bosnisk lege- og psykologforening. Fra venstre:...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Legeforeningens nye IT-utvalg for 2020–2022 var nylig samlet i sitt første møte. LEGEFORENINGENS IT-UTVALG: Fra høyre: Erle Refsum, Anders Dyreborg Nielsen, Peter...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Soria Moria står igjen klar til å ta imot landsstyret når delegatene samles til det årlige møtet 26. – 28. mai. LANDSSTYREMØTE: President i Legeforeningen...
Vilde Baugstø
16.03.2020
Etter nesten 30 år er arbeidshverdagen som fastlege over for Svein Aarseth. Men som leder av Rådet for legeetikk, har ikke 70-åringen planer om å legge inn årene helt...
Vilde Baugstø
24.02.2020
Oslo tingrett mente Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen. Legeforeningen er uenig og har derfor anket saken til lagmannsretten. PRINSIPIELL SAK: Anken ble sendt til...
Vilde Baugstø
24.02.2020
Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL) har vokst i hurtig tempo. Nå lanserer de en ny påmeldingsløsning som gjør det enda enklere å komme i gang med kvalitetsarbeidet...
Vilde Baugstø
03.02.2020
Nå får du enda bedre lånerente på både nye og eksisterende lån i lånefondet for privat legepraksis. Fra 1. januar 2020 ble rentene for både...