Julie Didriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Julie Didriksen

Julie Didriksen
29.06.2020
På legemøtet i Trondheim i 1920 slo en overlege til med det som i dag mest av alt fremstår som en pinlig tale til de kvinnelige legene rundt bordet. Talen sto på trykk i sin helhet i Tidsskriftets...
Julie Didriksen
11.06.2020
Det skjer av og til at svamper og andre ting blir glemt igjen i pasienter under operasjoner. En nylig operert pasient ble litt engstelig da han hørte på en samtale om dette, gjengitt i Tidsskriftets...
Julie Didriksen
30.03.2020
Johan Ludvig Losting (1810–1876) var en norsk maler og illustratør. Det er han som står bak de velkjente litografiske plansjene med illustrasjoner i det store verket om spedalskhet av Carl Wilhelm...
Julie Didriksen
25.05.2020
På begynnelsen av 1900-tallet, da flere dødelige sykdommer herjet her i Norge, hadde vi flere artikler på trykk om hvorvidt bøker håndtert av pasienter med smittsomme sykdommer er farlige...
Julie Didriksen
20.04.2020
Maursyre, som finnes naturlig i blant annet maur, har lenge blitt brukt i jordbruket. Den fargeløse væsken beskrives som å ha en litt stikkende lukt, og den kan gi store etseskader hvis håndtert feil...
Julie Didriksen
04.05.2020
I 1895 var det en reell risiko knyttet til å ta med spedbarnet til kirken for dåp på vinterstid dersom man bodde utenfor byene. Kalde kirker og lang reisevei i lave temperaturer kunne føre til...
Julie Didriksen
24.02.2020
Er «forstyrret adferd» bare en naturlig del av å være ungdom? En artikkel i Tidsskriftet nr. 14/1973 undersøkte dette nærmere, blant annet ved å gå gjennom hvordan unge har gått fra å ikke ses på som...
Julie Didriksen
28.02.2020
Hva er det som gjør at mennesker foretrekker enkelte klanger (konsonans) over andre (dissonans), uavhengig av landegrenser og bakgrunn? Er det nedarvet i genene våre? Eller er det miljø? Det er...
Julie Didriksen
02.01.2020
I år er det 100 år siden Æsculap utkom første gang. For å markere dette jubileet vil Tidsskriftet i hver utgave i 2020 publisere en tekst som tidligere har vært publisert i Æsculap. Da Æsculap ble...
Julie Didriksen
31.01.2020
I en originalartikkel i nr. 13/1973 påpeker forfatterne at bekledning også er et helsespørsmål, siden det påvirker vår arbeidskapasitet og vår helse. Men er ull eller nylon best på varmeisolasjon og...
Julie Didriksen
24.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1499–500. I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1499 skal forfatteren på den originale artikkelen være Gunnar Breivik. I tillegg skal bildeteksten være: Bildet er tatt i...
Julie Didriksen
18.11.2019
Tidsskriftet var tidlig ute med sin podkast da vi først lanserte den i 2007. Men lenge før den tid, 30 år (!) før ordet «podkast» i det hele tatt eksisterte, hadde vi Tidsskriftkassetten. Fra 1974...
Julie Didriksen
09.12.2019
I Tidsskriftets 100-årsjubileumsnummer, nr. 1A/1981, skrev Ole Didrik Lærum en artikkel om humor i vitenskapen. Under følger et utdrag, blant annet med ufrivillig humoristiske eksempler fra...
Julie Didriksen
22.10.2019
I Tidsskriftets utgave nr. 8/1946 ble det tatt til orde for at anestesiologien burde bli skilt ut som en egen spesialitet. Tre år senere, i 1949, skjedde nettopp det. Navnet på spesialiteten ble...
Julie Didriksen
14.10.2019
Hva er det som gjør at noen mennesker er villig til å risikere liv og helse for moro skyld? En artikkel fra nr. 34–35–36/1986 forsøkte å gi noen svar. Forfatteren definerer dristig «som villig til å...
Julie Didriksen
07.10.2019
Trachinus draco , bedre kjent som fjesing her til lands, er en fisk som vanligvis blir rundt 20–30 cm lang i norske farvann. Den liker å grave seg ned i sanden på grunt vann, slik at bare øynene...
Julie Didriksen
23.09.2019
Kefir er en type syrnet melk som har sine røtter fra området rundt fjellet Elbrus i Kaukasus. Den har lengre holdbarhet enn søtmelk, og den tykke konsistensen kommer av at melkeproteinene folder seg...
Julie Didriksen
22.08.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0976. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 860 skal den nest siste setningen i ingressen være: Selv om et av resultatene var at annen kriminalitet...
Julie Didriksen
08.08.2019
Når antall undersøkelser ved et laboratorium øker, øker også antall papirer som skal skrives. Mer papirarbeid betyr blant annet større risiko for at noe skrives ned feil eller forveksles med andre...
Julie Didriksen
24.06.2019
I Tidsskriftets utgave nr. 3/1919 finner vi et innlegg fra en legefrue som hadde sett seg lei av hvordan mannen hennes og andre leger ble behandlet av allmennheten. Hadde de enda blitt kompensert...