Julie Didriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Julie Didriksen

Julie Didriksen
10.12.2020
Et av delmålene i FNs bærekraftsmål er å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030. Norge ser nå ut til å ha nådd den første milepælen, nemlig det såkalte 90-90-90-målet. Men hva innebærer egentlig det? Og...
Julie Didriksen
11.01.2021
På forsiden av utgave 16/1993 finner vi den kristne helgenen Sankt Vitus. Han regnes blant annet som skytshelgen for skuespillere, komikere, dansere og folk med epilepsi. Som en av nødhjelperne har...
Julie Didriksen
14.12.2020
I forrige nummer fortalte vi om et tilfelle der en velrennomert kirurg endte opp som «fastlege» for en firbeint pasient , og i dette nummer kommer en liten fortelling om en firbeint «lege». Historien...
Julie Didriksen
23.11.2020
Leger er vanligvis forberedt på alle mulige forskjellige pasienter, men de pleier å ha til felles at de er mennesker. Professor og kirurg Julius Nicolaysen fikk en litt annerledes pasient på sitt...
Julie Didriksen
02.11.2020
På formiddagen den 5. november 1970 ble brannslukningsanlegget ved et uhell aktivert i maskinrommet om bord tankskipet Pollo, som lå ved kai i Kristiansand. I løpet av noen få minutter ble rommet...
Julie Didriksen
22.10.2020
Det er ingen hemmelighet at det å være lege noen ganger innebærer at man blir strukket til det ytterste. En takknemlig pasient tok seg tid til å sende inn en hyllest til legen til utgave 16/1927 (...
Julie Didriksen
22.09.2020
Norge er et land med store avstander, og i 1917 kunne man ikke bli hentet av helikopter og lagt raskt inn på sykehus hvis det gikk galt. Det var ikke uvanlig at legene brukte hele dagen bare på å...
Julie Didriksen
25.09.2020
Hvor farlig er det å håndtere frimerker som har blitt fuktet med spytt fra en person med tuberkulose? En fransk militærlege undersøkte saken tidlig på 1900-tallet (Tidsskr Nor Lægeforen 1902; 22: 172...
Julie Didriksen
28.08.2020
«Alle» er interessert i ernæring hos barn, men interessen for hva de eldste blant oss burde spise har vært liten, ifølge en artikkel i Tidsskriftet nr. 4/1917. Under følger en rekke forslag om hva de...
Julie Didriksen
03.08.2020
Det er en grunn til at det alltid henger et stetoskop over nakken til skuespillere eller modeller som skal portrettere leger. Det er lite som er så symboltungt for det å være lege som dette...
Julie Didriksen
29.06.2020
På legemøtet i Trondheim i 1920 slo en overlege til med det som i dag mest av alt fremstår som en pinlig tale til de kvinnelige legene rundt bordet. Talen sto på trykk i sin helhet i Tidsskriftets...
Julie Didriksen
11.06.2020
Det skjer av og til at svamper og andre ting blir glemt igjen i pasienter under operasjoner. En nylig operert pasient ble litt engstelig da han hørte på en samtale om dette, gjengitt i Tidsskriftets...
Julie Didriksen
30.03.2020
Johan Ludvig Losting (1810–1876) var en norsk maler og illustratør. Det er han som står bak de velkjente litografiske plansjene med illustrasjoner i det store verket om spedalskhet av Carl Wilhelm...
Julie Didriksen
25.05.2020
På begynnelsen av 1900-tallet, da flere dødelige sykdommer herjet her i Norge, hadde vi flere artikler på trykk om hvorvidt bøker håndtert av pasienter med smittsomme sykdommer er farlige...
Julie Didriksen
20.04.2020
Maursyre, som finnes naturlig i blant annet maur, har lenge blitt brukt i jordbruket. Den fargeløse væsken beskrives som å ha en litt stikkende lukt, og den kan gi store etseskader hvis håndtert feil...
Julie Didriksen
04.05.2020
I 1895 var det en reell risiko knyttet til å ta med spedbarnet til kirken for dåp på vinterstid dersom man bodde utenfor byene. Kalde kirker og lang reisevei i lave temperaturer kunne føre til...
Julie Didriksen
24.02.2020
Er «forstyrret adferd» bare en naturlig del av å være ungdom? En artikkel i Tidsskriftet nr. 14/1973 undersøkte dette nærmere, blant annet ved å gå gjennom hvordan unge har gått fra å ikke ses på som...
Julie Didriksen
28.02.2020
Hva er det som gjør at mennesker foretrekker enkelte klanger (konsonans) over andre (dissonans), uavhengig av landegrenser og bakgrunn? Er det nedarvet i genene våre? Eller er det miljø? Det er...
Julie Didriksen
02.01.2020
I år er det 100 år siden Æsculap utkom første gang. For å markere dette jubileet vil Tidsskriftet i hver utgave i 2020 publisere en tekst som tidligere har vært publisert i Æsculap. Da Æsculap ble...
Julie Didriksen
31.01.2020
I en originalartikkel i nr. 13/1973 påpeker forfatterne at bekledning også er et helsespørsmål, siden det påvirker vår arbeidskapasitet og vår helse. Men er ull eller nylon best på varmeisolasjon og...