Kommentar
Heller ikke sykehuset selv bruker konsistent skrivemåte