Forside nr. 10/2020

Artikkel

Illustrasjon © Frida Strømme

Det har blitt vanligere å tilrettelegge for at alvorlig syke pasienter skal få dø hjemme. Men tilretteleggingen stopper idet pasienten er død, for de levende prioriteres over de døde i helsevesenet. Før legen har skrevet dødsmelding, kan ikke begravelsesbyrået komme og lukke øynene og munnen til den døde og folde hendene fredfullt. Kanskje er dette en oppgave leger burde prioritere høyere? For den dagen noen man er glad i, dør, blir den siste siden i fortellingen om det man hadde, en viktig side som kan farge hele historien for de som blir igjen.

Forsiden er tegnet av Frida Strømme. Flere av hennes arbeider finner du her: https://www.kloepinne.com/

Anbefalte artikler